Knoldhøi
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Næstved

Sted- og lokalitetsnr.
040512-3

Fredningsnr.
382319

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Sømærke, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
1986: Højruin. "Knudshøj", ca. 3 x 9 m stor. Siderne stejle og toppen nærmest spids og aflang i NØ-SV retning. I ager.
Undersøgelsehistorie  (13)
1904 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rest af en rund Høi "Knoldhøi". Den syntes at have været c 22 Meter i Tværmaal, 3 M høi. Vestlige Halvdel er afgravet, en Del af den østlige Halvdel skraat afgravet. Der er Spor af en gammel Undersøgelse, da en nu tilgroet Rende gaa fra Høiens Fod indtil Midten hvor den breder sig. Paa Høien er anbragt et Sømærke. Bevoksning: 1984: Løvkrat og Løvtræer

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3 1/4 x 22 m. Græsklædt i Ager, Træ paa Top. Siderne stærkt afgravede. (Centralgrav maaske urørt). [Jvf.j.nr.1327/58].

1954 Dyrkning/land- og skovbrug
Journal nr.: 570/54
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1954 Museal besigtigelse
Journal nr.: 570/54
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Knudshøj, C-høj. Den måler ca. 3 x 9 x 9 m med afgravede, ret stejle sider, så toppen er uregelmæssig aflang i SV-NØ'lig retning. På toppen vokser 1 gammelt, stort, busket træ og langs højside er et tæt buskads. Det meste af højen er uden vegetation og ret kvasdækket, spor efter småvildt på stedet (fasaner og harer), der har skrabet mindre ly. Højen er meget mindre end tidligere beskrevet, tale om gammel skrivefejl ? - intet tegn på nyere afgravning eller afpløjning. Den ligger højt på mindre bakke, ca. 100 m fra landevej. ** Seværdighedsforklaring ** Højrest (tæt bevokset) på bakke i åbent landskab. Bevoksning: 1984: Løvkrat og Løvtræer

1984 Museal besigtigelse
Journal nr.: 2009:106
Næstved Museum
Ved berejsning i 1984 noteredes følgende: Knudshøj måler ca. 3x9x9 m med afgravede, ret stejle sider, så toppen er uregelmæssig aflang i SV-NØ'lig retning. På toppen vokser et gammelt, stort busket træ og langs højsiden er et tæt buskads. Det meste af højen er uden vegetation og ret kvasdækket, spor efter småvildt på stedet, der har skrabet mindre ly. Højen er meget mindre end tidligere beskrevet. Der er ingen tegn på nyere afgravning eller afpløjning. Højen ligger højt på en mindre bakke, ca. 100 m fra landsbyen.

1986 Museal besigtigelse
Journal nr.: F53-3001
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Højruin. "Knudshøj", ca. 3 x 9 m stor. Siderne stejle og toppen nærmest spids og aflang i NØ-SV retning. I ager.

1986 Tinglysning
Journal nr.: F53-3001
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1986 Museal besigtigelse
Journal nr.: 570/54
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1986 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 570/54
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
.

Litteraturhenvisninger  (0)