Kellerød
National seværdighed National seværdighed
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Næstved

Sted- og lokalitetsnr.
040513-1

Fredningsnr.
362317

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Gå til kort Ruteplanlægger
 
Sjællands længste dysse, Kellerød-dyssen, er godt 125 m lang og omgivet af mere end 150 randsten. I gravkammeret fandtes bl.a. resterne af en ældre mand, hvis kranium bar spor efter kraniebrud.
Anlæg og datering  (2)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Ansigtsknogler samt hånd- og fodknogler mangler.

Fredningstekst
Afmærkn.: MS 1934, G. Rosenberg. Naturfredning Langdysse 9,5 x 124 m. Kammer i vestende. Bevokset langs sider- ne af tjørn, hassel og eg.
Undersøgelsehistorie  (16)
1904 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse (eller Høi) 124 Meter lang fra Nordøst til Sydvest, 9 1/2 Meter bred. c 1 Meter høi. Der er kun nogle faa Stene at se ved Foden. En Markvei er paalangs, ovenpaa Dyssen. Bevoksning: 1984: Græs og Løvtræer

1933 Antropo-/odontologisk analyse
Antropologisk Laboratorium, Panum Instituttet
Ansigtsknogler samt hånd- og fodknogler mangler.

1933 Analyser af materiale
Antropologisk Laboratorium, Panum Instituttet
Ansigtsknogler samt hånd- og fodknogler mangler.

1933 Museal restaurering
Journal nr.: 532/33
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1933 Genstand givet til museum
Journal nr.: 532/33
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1933 Museal udgravning
Journal nr.: 532/33
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1933 Museal udgravning
Journal nr.: 532/33
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Udgravning af kammer ca. 30 m fra nordenden. Heri skelet, lerkar (TNC) og flintflække. 159 randsten.

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, 9 1/2x124 m. Kammer i Vestenden. Bevokset langs Siderne af Tjørn, Hassel og Eg. (Seværdig).

1981 Kulstof 14 datering
Nationalmuseet, C 14-Laboratoriet

1981 Analyser af materiale
Nationalmuseet, C 14-Laboratoriet

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Kellerøddyssen. Den måler ca. 1,8 x 124 x 9,5 m, ca. 6 m bred indenfor randsten (ikke kontrolleret længden). Den er orienteret NØ-SV og der ses randsten hist og her, mod S 4, mod V 74, mod N 5, mod Ø 42. Der anes flere mindre sten over og mellem randstenene, fra et stengærde ? eller gamle marksten ? Omtrent 1/3-1/4 fra N-enden (ikke V-enden) er en lavning ca. 2x3 m til 1 m dyb i højens retning, og heri ses 1 aflang bæresten ? og 1 kortere mod Ø samt 2 små (sekundære) mod N-NV fra kammer, længde 1,1 m ellers er højen jævnt hvælvet med en ret flad top. (SE skitsen i mappen) Bevoksning på højside af ældre løvtræer ? slået græs. Den findes ret højt i et åbent landskab, ca. 220 m fra landevej, (tidligere har der været flere megalitter i nærheden, se målebordsblad:) ** Seværdighedsforklaring ** Meget lang langdysse i et åbent landskab. Bevoksning: 1984: Græs og Løvtræer

1999 Registrering af knoglemateriale
Antropologisk Laboratorium, Panum Instituttet
Fra dette fundsted forefindes der ubrændt knoglemateriale på Antropologisk Laboratorium. På AL registreret som: Kelderød/Døjringe; stenalder; 532/33; PMD 6; A35886-87.

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2009 Fortidsminde af national betydning
Journal nr.: 2009-7.20.03-0009
Kulturstyrelsen
Ny skiltning på lokaliteten i forbindelse med projekt Danmarks Oldtid i Landskabet.

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
.

Litteraturhenvisninger  (0)