Brunemose
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Næstved

Sted- og lokalitetsnr.
040513-4

Fredningsnr.
362318

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Dyssekammer or. Ø-V. Fritstående på lille højrest 6 x 6 m i ager. 1 endesten, 2 x 2 sidesten, lav tærskelsten mod Ø og stor dæksten.
Undersøgelsehistorie  (13)
1904 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1904 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Stensat Gravkammer med den Endesten mod Nord, to Sidestene mod Øst og to mod Vest. Kamret er 1,65 M langt, 1,40 Meter bredt. Imod Syd en 1,60 M lang, 0,70 M bred Gang, med 2 Stene paa hver Side. En stor, fladere Dæksten ligger afvæltet, med den ene Ende over Gangen. Dyssen synes at have været rund, med et Tværmaal af c 9 a 10 Meter. Bevoksning: 1984: Græs og Løvkrat

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Dyssekammer, or. Ø-V. Fritstaaende paa lille Højrest, 6x6 m., i Ager. 1 Endesten, 2x2 Sidesten, lav Tærskelsten mod Ø. og stor Dæksten.

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1947 Anmeldelse fra privat
Journal nr.: 322/47
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Nævnes 1839 som værende i temmelig forfalden tilstand.

1947 Uspecificeret aktivitet
Journal nr.: 322/47
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1949 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1949 Museal besigtigelse
Journal nr.: 274/49
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1945: Det meste af jordhøjen og gangen ryddet. Dyssen ses at have to tærskelsten. To af sidestenene synes oprindelig at have hørt sammen. Den nedskredne tærskelsten lagt paa plads (ca 1932).[Jvf.j.nr.701/33].

1984 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Dyssekammer. Findes på højrest, mål ca. 1 (skema:3) x 6 m. Stort kammer på midten, nærmest lidt trapezformet Ø-V, med 2 bæresten N, 1 V, 2 S og 2 lave tærskelsten Ø. Dækstenen rager ca. 2 m op over højen. Indre mål ca. 2 x 1,1 m Se tegning i mappen. 2 tærskelsten tilsyneladende (eller 1 forvitret ??) Højen er noget afsvedet (ved markafbrænding). Ser ud til at være bevokset med vildrose og mindre planter, i kamret 1 hyld. Omtrent 20 m mod S er et tilplantet ca. 50 m bredt stykke med graner, areal ca. 10-15 år ? samt små graner udenfor, alder 2-5 år. Ejer: Holger Møller Frederiksberg Forpagter: Bøje Frausing . Kellerød . Tystrupvej . pr. Fuglebjerg Beboerne på nærmeste gård mod NNØ fortalte, at granerne blev solgt som juletræer og området længe havde været benyttet til dette. Har ikke talt med forpagteren. Dyssen findes i et åbent landskab, ca. 150 m fra landevej. ** Seværdighedsforklaring ** Stort dyssekammer i et åbent landskab. Bevoksning: 1984: Græs og Løvkrat

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2012 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
.

Litteraturhenvisninger  (0)