Brunemose
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Næstved

Sted- og lokalitetsnr.
040513-6

Fredningsnr.
362323

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Langdysse 11 x 89 m. Beliggende i have og hønsegård. Rand- sten på sydside. Et kammer og en sten på top, måske dæk- sten. Indbygget hus i underside.
Undersøgelsehistorie  (12)
1874 Museal udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Om Udgravning af 2 Kamre i denne Dysse. [Jfr. Vedel: Sorøske Oldsager].

1904 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdyse, 89 Meter lang fra Nordvest til Sydøst, 11,30 M bred. Henimod den sydlige Ende Rest af en stensat Grav - med en Sidesten og en Endesten. Graven er 1,40 M lang. Tildels ind over Graven ligger en stor, fladere Dæksten afvæltet. Dyssen er i næsten hele sin Længde, mærkelig flad ovenpaa. Denne Flade er 9,70 M bred. Der er Grund til at formode at Dyssen helt er omgiven af større Stene, hvad der sees hvor disse er blottet for Fylden. Bevoksning: 1984: Løvkrat og Løvtræer

1904 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, 11 x 89 m. Beliggende i Have og Hønsegaard. Randsten paa Sydside. Et Kammer og en flad Sten paa Top, maaske Dæksten. Indbygget Hus i Nordside.

1941 Museal besigtigelse
Journal nr.: 386/41
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1945: Det ene kammer henligger tomt med afvæltet dæksten (jfr. 386/41), det andet er ved en prøvegravning paavist at ligge dækket af jord. [Jvf.j.nr.701/33].

1941 Graveaktivitet/land- og skovbrug
Journal nr.: 386/41
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1947 Anmeldelse fra privat
Journal nr.: 322/47
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1839 omtales højen som aldeles urørt.

1947 Uspecificeret aktivitet
Journal nr.: 322/47
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdysse i have. Mål ca. 1,5 x 30 x 11 m, orienteret NV-SØ. Højen er nogenlunde regelmæssigt hvælvet i den sydlige 2/3 - mod N er den ca. 0,5 m lavere, og her ses en større flad sten, afvæltet dæksten ? - (ingen synlige bæresten) fra et kammer ca. 1/3 fra N-enden ? I højens NØ side har der været indbygget et hønsehus ? nu kun en mur tilbage. Der ses følgende randsten NV 0 (antagelig afpløjet ?) NØ 2, SØ 2 (også afskåret) SV 14, (næsten intakt)- Ingen nyere skader. På kartotekskortet står længden til 89 m ! antagelig en skrivefejl for 29 m ? (senere kommentar: nej) Der var ingen hjemme på husmandsstedet, intet navneskilt. Findes i et åbent landskab, ca. 70 m fra landevej. Bevoksning: 1984: Løvkrat og Løvtræer

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
Langdysse. 1,5 m stor sten på top. Synlige randsten: SV 15 og SØ 1. I SØ endnu en sten højere op ad højside end randstenen.

Litteraturhenvisninger  (0)