Tjustrup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Næstved

Sted- og lokalitetsnr.
040513-8

Fredningsnr.
362319

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Langdysse 8 x 19 m. I ager bevokset med træer. Or. NV-SØ. En del randsten bevarede. I midten kammer af 3 bæresten og 1 dæksten. I NV. 3 større sten måske hørende til lille jæt- testue. (bør frilægges og restaureres).
Undersøgelsehistorie  (9)
1904 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1904 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, 19 Meter lang fra Nordnordvest til Sydsydøst. 8 Meter bred. I Midten af Dyssen en aflang, firsidet stensat Grav 1,50 M lang, 0,70 M bred. Over Graven en stor Dæksten. 3 Meter nordvest for denne Grav, ligger en stor Sten, som mulig er Dæksten over en Grav. Der er vistnok en Del Randstene, men Dyssen er saa tilgroet med Tjørn og Krat og kun faa sees. Bevoksning: 1984: Græs og Løvtræer

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, 8x19 m. I Ager, bevokset med Træer. or. NV-SØ. En Del Randsten bevarede. I Midten Kammer af 3 Bæresten og 1 Dæksten. I NV.3 større Sten, maaske hørende til en lille Jættestue. (Bør frilægges og restaureres). [Jvf.j.nr.701/33].

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1984 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdysse NV-SØ Den måler ca. iflg. skema: 2,5 x 21 x 9 m, iflg. fritext: 21 x 8-9 m x 1 m høj. Indenfor randstenene ca. 19 x 7 m. Retning NV-SØ. Randsten SØ 3, SV 15, NV 2, NØ 12- randstenskæden er ret velbevaret- flere sten er væltede. Højen har måske haft 3 kamre. SØ: den SØ'lige 1/3 af højen var bort grave, og der ses en del mindre sten og større (stenfragmenter) fra et kammer ? MIDT: et aflangt kammer i højens retning med åbning mod NV. 3 bæresten og 1 dæksten, der rager ca. 1,5 m op over højen - indre mål ca. 1,7 x 0,5 m. NV: Omtrent 0,5 m NV for midtkamret findes en del større og mindre sten, fra tætliggende kamre/forstyrret kammer ? Hvis der skulle være tale om 1 jættestue, kan gangen ikke ses. Området måler ca. 4,5 x 3 m. SE tegning i mappen. Findes ca. 70 m fra vej. ** Seværdighedsforklaring ** Ret velbevaret langdysse, højt i et åbent landskab. Bevoksning: 1984: Græs og Løvtræer

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2013 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
.

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
.

Litteraturhenvisninger  (0)