Vinstrup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Næstved

Sted- og lokalitetsnr.
040513-12

Fredningsnr.
3624168

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Skåltegn, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Langdysse 6,75 x 10 m. Græsklædt i have. Rektangulært kammer or. NV-SØ., med dæksten med skålformede fordybninger. Randsten: Ø. 7, N. 6, S. 3, V. 8.
Undersøgelsehistorie  (11)
1857 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1857 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1882 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1904 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1904 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Dysse, 10 Meter lang Nordvest til Sydøst, 6 3/4 M bred. I Midten en stensat Grav 1,60 M lang, 0,80 M bred Derover en Dæksten med flere skaalformede Fordybninger. Af Randsten er der mod øst 7 staaende, mod Nord 6 staaende, mod Syd 3 staaende, nod Vest 8 væltede. Dyssen ligger i Udkanten af Gaardens Have. Der fortælles at der ved Anlægget af Haven er flyttet om paa Randstenene. Bevoksning: 1981: Græs og Løvkrat

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, 6 3/4 x 10 m. Græsklædt i Have. Rektangulært Kammer, or. NV.-SØ., med Dæksten med Skaalformede Fordybninger. Randsten: Ø. 7, N. 6, S. 3, V. 8. (Seværdig).

1981 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdysse NV-SØ. Tydelig høj. Mål: 1,3 x 12 x 7 m Randsten: NV 6, NØ 7, SØ 3, SV 9. Afrundet form, ret stejle sider. Rektangulært kammer NV-SØ af 4 bæresten og 1 stor dæksten. På dækstenen 6 skålformede fordybninger. Ligger i privat have. ** Seværdighedsforklaring ** Pæn dysse med skåltegn. Ret god udsigt trods træer. Bevoksning: 1981: Græs og Løvkrat

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
Langdysse. Tilføjelse til tidligere beskrivelser: minimum 9 skåltegn på top af dæksten.

Litteraturhenvisninger  (0)