Hammershus
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Næstved

Sted- og lokalitetsnr.
040513-15

Fredningsnr.
37234

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Forstyrret dysse i ager. Helt tilvokset med tjørn.
Undersøgelsehistorie  (7)
1904 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1904 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rest af en forstyrret Dysse. Nogle Sidesten af en Grav og en Endesten er tilbage. Bevoksning: 1984: Løvkrat

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Forstyrret Dysse i Ager. Helt tilvokset med Tjørn, (der maa ryddes før der tages Stilling til Fredning) (Fredes indtil videre).

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Runddysse, 1 x 9 m. Højen måler ca. 0,5 x 9 x 9 m ? Helt tilgroet med krat, så nærmere beskrivelse er umulig. Gennem krat anes 1 større sten, antagelig en nedskredet dæksten, der rager ca. 0,5 m op over højen. Ca. 1,5 m N for denne er en aflang bære?sten i NØ-SV'lig retning, fra et kammer ødelagt af tidligere plyndring / bevoksning ? Højen ser intakt ud - god pløjeafstand, der skimtes randsten hist og her, og der er også placeret marksten ca. 3-4 m N for dyssen - ikke rettet henvendelse til ejer. Den findes ret højt i et åbent landskab, ca. 250 m til landevej. ** Seværdighedsforklaring ** Runddysse (helt tilvokset) - i et åbent landskab. Bevoksning: 1984: Løvkrat

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
.

Litteraturhenvisninger  (0)