Tjustrup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Næstved

Sted- og lokalitetsnr.
040513-18

Fredningsnr.
362321

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Fritstående dyssekammer i ager under abildtræ, or. NØ-SV. Firsidet kammer: 2 sten i NV, 1 i hver ende og 1 i SØ samt dæksten.
Undersøgelsehistorie  (8)
1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fritstaaende Dyssekammer i Ager under Abildtræ. Or. NØ.- SV. Firsidet Kammer: 2 Sten i NV., 1 i hver Ende og 1 i SØ., samt Dæksten.

1960 Privat opsamling
Journal nr.: 622/60
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1960 Genstand givet til museum
Journal nr.: 622/60
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Stenalderboplads.

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Dyssekammer. Højrest måler ca. 0,3 x 4 m og er firkantet afpløjet. På den vestlige del er et dyssekammer i aflang form i NØ-SV'lig retning, med 2 bæresten mod NV, 1 NØ, 1SØ (i mangler ?) og 1 SV, 1 mindre dæksten dækker den SV'lige halvdel. Indre mål ca. 1,7, bredde vanskelig, da den SØ'lige sten er skredet indad. Kamret og højen er fyldt med større og mindre marksten (af ældre og nyere dato). Der vokser et par mindre hyldebuske ved kamret. Dækstenen rager ca. 1,3 m op over højen. Foruden marksten ligger der enkelte byggestens fragmenter og gamle grene (fra det tidligere abildtræ?) Findes i åbent landskab, ca. 75 m fra privat ? grusvej og 375 m fra landevej. Ejer: Helga Pedersen (ældre enke) "Fruerlund" Langebjergvej 1 4250 Hulbjerg (Snakkede ikke med hende (sov), men med ansatte.) ** Seværdighedsforklaring ** Dyssekammer i åbent landskab. Bevoksning: 1984: Græs og Løvtræer

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2012 KO-kontrol på fredede lokaliteter
Museerne.dk

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
.

Litteraturhenvisninger  (0)