Tjustrup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Næstved

Sted- og lokalitetsnr.
040513-19

Fredningsnr.
362322

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Dyssekammer på højning 10 x 14 m. i ager. Bevokset med træer. Fire sidesten og sprængte dæksten (rester). 1 gangsten i NØ og 1 ydre tærskelsten.
Undersøgelsehistorie  (7)
1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Dyssekammer paa Højning, 10 x 14 m. i Ager. Bevokset med Træer. 4 Sidesten og sprængte Rester af Dæksten. 1 Gangsten i NØ. og 1 ydre Tærskelsten.

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Dyssekammer på uregelmæssig rundet højning, fra rundhøj ? Højen måler ca. 0,8 (skema:2,2) x 14 x 10 m i NØ-SV'lig retning, ret flad overflade og omtrent på midten findes 1 aflangt kammer med 3 store bæresten og i tærskel mod SV, indre mål ca. 1,6 x 1,4 m i NV-SØ'lig retning. Lidt SØ og NØ for kamret ligger 3 aflange store stenstykker fra en sprængt dæksten ? samt der findes 1 større og 1 mindre sten måske gang og tærskelsten ? (SE tegning i mappen) Stenene rager ca. 1,4 m op over højen. Højens sider er ret tæt tilvoksede med buskagtige træer, og der anes sten, antagelig randsten (eller markstenvisse af dem). Der findes en del kvas på højen og planter, som delvist ligger over kamret, hvor der er indrettet 1 jægerly (ser nu ubrugt ud) Der er også rejst 1 stiladstårn af jernrør, sikkert til jagt, det måler ca. 1,5 x 1,5 og er 4 m højt, delvist skjult af højens bevoksning af buskagtige træer, ser også ud til at være af ældre dato. Den findes i et åbent landskab, ca. 375 m fra landevej. Ejer: se 3621-21 Bevoksning: 1984: Løvkrat og Løvtræer

1984 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2012 KO-kontrol på fredede lokaliteter
Museerne.dk

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
.

Litteraturhenvisninger  (0)