Kongevej-Runesten
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060101-185

Fredningsnr.
503346

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Runesten, Vikingetid (dateret 750 - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Matrnr.: Umatrikuleret kirkegårdsareal, Allinge-Sandvig kirke. Grovkornet, rødlig granitsten. Ujævn overflade. Højde 106 cm, bredde max 78 cm og tykkelse max. 45 cm. Runeindskrift i to lodrette bånd (hvoraf det ene er nærmest U-formet). I oversættelse lyder indskriften: "Brune og hans brød lod (denne sten rejse) efter deres fader Thorlak og de- res broder Esge". Stenen står på en plæne på Allinge gamle kirkegård, 9 m syd for våbenhusets sydmur. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, flyttes eller ændres uden fredningsnævnets og fredningsstyrelsens samtykke
Undersøgelsehistorie  (8)
1884 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ved Kirken er opstillet den saakaldte "Kongevej-Runesten", der gjenfandtes i Klemensker 1876. [Om fundstedet se 060104 sb. 63]

1982 Tinglysning
Journal nr.: F53-1897
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Grovkornet, rødlig granit. Ujævn overflade. Højde ca. 106 cm, bredde max 78 cm og tykkelse max 45 cm. Runeindskrift i to lodretløbende bånd (hvoraf det ene er nærmest U-formet). I oversættelse lyder indskriften: "Brune og hans brød lod (denne sten rejse) efter deres fader Thorlak og deres broder Esge". Stenen står på en plæne på Allinge gamle kirkegård, 9 m syd for våbenhusets sydmur.

1982 Uspecificeret aktivitet
Journal nr.: F53-1897
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1982 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 4552/82
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Uspecificeret aktivitet
Journal nr.: 4552/82
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Runesten. 1,5 x 0,7 x 0 4 m ( skema) Klemensker stenen ? Grovkornet, rødlig granitsten. 1,5 m høj. 0,6 x 0,4 x 0,7 x 0,4 m. Firkantet basis. Front mod VNV. Stenens top afkløvet. Runer på flade, isskurede side, ligner bautasten. Stenen er lodret kløvet, måske gammel kløvning. Stenen står 9 m S og 3 m V for våbenhusets dør. Runesten afmarkeret på folder om "Fortidsminder på Bornholm".

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)