Øster Marie-stenen 1
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060404-14

Fredningsnr.
523649

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Runesten, Middelalder (dateret 1067 - 1299 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Umatrikuleret kirkegårdsareal, Svaneke kirke. Øster Marie-stenen 1 (Gyldenåsstenen). Blågrå granitsten. Højde ca. 300 cm, bredde ca. 83 cm og tykkelse ca. 32 cm. Runeindskrift, der i oversættelse lyder: "Bove lod (stenen) rejse efter sin gode fader Økil. Krist hjælpe sjælen". Stenen står umiddelbart ved kirkegårdsdiget, nord for kirken. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, flyttes eller ændres uden fredningsnævnets og fredningstyrelsens samtykke.
Undersøgelsehistorie  (8)
1880 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I Svaneke Kirkes Vaabenhus stod der en stor smuk Runesten, som imidlertid er kommen fra Østermarie og findes omtalt under Navnet Gyldensaas Stenen i L Petersens Beretning om Østermarie Sogn.- Stenen er nu flyttet ud paa Kirkegaarden, hvor ogsaa en Sten fra forrige Aarhundrede om Ancher Antoni Møller har faaet Plads efter at den var fundet liggende som Dæksten over en Bro. En anden Sten fra Middelalderen vil næste Sommer [1881] blive bragt til Svaneke Kirkegaard. [Om fundstedet se 060406 sb.142].

1982 Tinglysning
Journal nr.: F53-1899
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Blågrå granitsten. Hjøde ca. 300 m, bredde ca. 83 cm og tykkelse ca. 32 cm. Runeindskrift, der i oversættelse lyder: "Bove lod (stenen) rejse efter sin gode fader Økil. Krist hjælpe sjælen". Stenen står umiddelbart ved kirkegårdsdiget, nord for kirken.

1982 Uspecificeret aktivitet
Journal nr.: F53-1899
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1982 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 4592/82
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Runestenen er fundet i Øster-Marie sogn, 060406-142.

1982 Uspecificeret aktivitet
Journal nr.: 4592/82
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1986 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Runesten stående ved kirkegårdsmur umiddelbart V for hovedadgangslågen til kirkegården. 2,9 x 0,9 x 0,3 m. Lille tavle med inskriptionens oversatte tekst står ved stenens fod. Med hvid maling eller speedmarker er midt på stenens tekstside malet navnet Peter, yderst ubehjælpsomt; utvivlsomt en grafitti begået af børn eller unge.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2015 Museal restaurering
Kulturstyrelsen
”Bove lod (stenen) rejse efter sin gode fader Økil. Krist hjælpe sjælen.” Dateret sen vikingetid/tidlig middelalder. Højde 300cm, bredde 83 cm. Omtalt 1624 som broelement over lokal bæk. Indlagt 1840 i decideret landevejsbro, flyttet i 1852 til kirkegård hvor den i dag står rejst. Hele indskriften kan tydes. Bevaringstilstand: Jævn Tilstandsvurdering 2015.

Litteraturhenvisninger  (0)