Østerlars-stenen 1

Offentlig adgang
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060405-148

Fredningsnr.
513547

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Runesten, Middelalder (dateret 1067 - 1299 e.Kr.)
Fredningstekst

Matr.: Umatrikuleret kirkegårdsareal, Østerlars kirke. Østerlars-stenen 1. Grovkornet, grå og rød granitsten. Glat overflade. Højde ca. 150 cm, bredde (forneden) ca. 59 cm og (foroven) ca. 38 cm. Tykkelse ca. 28 cm. Et 36 x 22,5 cm stort processions- kors findes i midten af det omvendt u-formede indskrifts- bånd. Runeindskriften lyder i oversættelse: "Thykil (el. Thorkil) rejste sten .. ... søn ....". Stenen står uden for våbenhuset ved Østerlars kirke. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, flyttes eller ændres uden fredningsnævnets og fredningsstyrelsens samtykke.
Undersøgelsehistorie

1880 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Runesten, som er hensat ved Vaabenhusets Dør; angående læsningen henvises til Dr. Wimmer, som 1879 besøgte Stenen.

1982 Tinglysning
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Grovkornet, grå og rød granitsten. Glat overflade. Højde ca. 150 cm, bredde (forneden) ca. 59 cm og (foroven) ca. 38 cm. Tykkelse ca. 28 cm. Et 36 x 22,5 cm stort processionskors findes i midten af det U-formede indskriftbånd. Runeindskriften lyder i oversættelse: "Thykil (el. Thorkil) rejste sten ... ... søn ..." Stenen står uden for våbenhuset ved Østerlars kirke.

1982 Uspecificeret aktivitet
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1982 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Runesten, 1,5 x 0,6 x 0,3 m. Opstillet ½ m V for trappesten til kirkens våbenhus med front mod S. Stenen er tilhugget i en skæv, aflang, trapezform. Sten står let skråtstillet og hælder mod N indmod våbenhuset. Øverste Ø-lige hjørne på stenen er afhugget. Gl. skade. Stenens overflade virker nedslidt. Runesten er markeret på kortet i folderen "Fortidsminder på Bornholm".

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2017 Museal restaurering
Kulturstyrelsen
”(Thykil/Thorkil) rejste sten … søn …” Dateres sen vikingetid/tidlig middelalder. Højde 150 cm, bredde 59 cm. Omtalt 1643 som rejst ved kirkens våbenhus, hvor den endnu står. Stenen prydes af et stort processionskors. Bevaringstilstand: Jævn Tilstandsvurdering 2017.

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi


Billeder

Oversigt, set fra S
Oversigt, set fra S