Nonnehøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Lolland-Falster

Kommune
Lolland

Sted- og lokalitetsnr.
070510-1

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Runesten, Vikingetid (dateret 750 - 1066 e.Kr.)

Undersøgelsehistorie  (2)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Runesten, som oprindelig laa i Trekanten noget inde i Mosen paa det med 1,1 [sb. 1A], betegnede sted. Senere flyttedes den hen til Sognegrænsen 1,2 [sb. 1B], og tjente som Bro over en Grøft, hvorover Skolestien førte. Da den laa med Skriften opad, har den været meget udsat for Slid. I vinteren 1845 flyttedes den op paa den vestlige Skraaning af Nonnehøj, hvor den nu er hædret med Beplantninger rundt om (1,3) [sb. 1C].

2022 Registrering via historisk dokumentation
Museum Sydøstdanmark
Runestenen befinder sig på Museum Loalland-Falsters afdeling i Maribo.

Litteraturhenvisninger  (0)