Tillitse-stenen
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Lolland-Falster

Kommune
Lolland

Sted- og lokalitetsnr.
070513-19

Fredningsnr.
45212

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Runesten, Vikingetid (dateret 750 - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Umatrikuleret kirkegårdsareal, Tillitse kirke. Tillitse-stenen. Grovkornet, rødlig granitsten. Højde ca. 143 cm, bredde ca. 81 cm og tykkelse ca. 43 cm. Foruden et stort kors i lavt relief på den ene bredside bæ- rer stenen 2 runeindskrifter, der i oversættelse lyder: "Eskil Sulkesøn lod denne sten rejse efter sig selv. Altid vil stande, mens stenen lever, denne mindeskrift, som Eskil gjorde. Krist og St. Mikkel hjælpe hans sjæl" og: "Toke ristede runerne efter sin stedmoder Thora, en velbyr- dig kvinde". Stenen står ca. 3 m nordvest for våbenhusets nordvesthjørne. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, flyttes eller ændres uden fredningsnævnets og fredningsstyrelsens samtykke.
Undersøgelsehistorie  (7)
1982 Uspecificeret aktivitet
Journal nr.: F53-1895
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1982 Tinglysning
Journal nr.: F53-1895
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Grovkornet, rødlig granitsten. Højde ca. 143 cm, bredde ca. 81 cm og tykkelse ca. 43 cm. Foruden et stort kors i lavt relief på den ene bredside bærer stenen 2 runeindskrifter, der i oversættelse lyder: "Eskil Sulkesøn lod denne sten rejse efter sig selv. Altid vil stande, mens stenen lever, denne mindeskrift, som Eskil gjorde. Krist og St. Mikkel hjælpe hans sjæl" og "Toke ristede runerne efter sin stedmoder Thora, en velbyrdig kvinde". Stenen står ca. 3 m nordvest for våbenhusets nordvesthjørne. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, flyttes eller ændres uden fredningsnævnets og fredningsstyrelsens tilladelse.

1982 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 4596/82
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Museal besigtigelse
Journal nr.: 4596/82
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2015 Museal restaurering
Kulturstyrelsen
”Eskil Sulkesøn lod denne sten rejse efter sig selv. Altid vil stande, mens stenen lever, denne mindeskrift, som Eskil gjorde. Krist og St. Mikkel hjælpe hans sjæl.” og ”Toke ristede runerne efter sin stedmoder Thora, en velbyr- dig kvinde.” Dateres sent i den tidlige middelalder pga. den sekundært indhuggede Toke-indskrift. Højde 143 cm, bredde 81 cm. Omtalt 1626, rejst 1931 på nuværende placering. Stenen prydes af et reliefkors. Hele indskriften er læselig. Bevaringstilstand: God til Jævn Tilstandsvurdering 2015.

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

Litteraturhenvisninger  (0)