Dammestenen

Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Arkæologi Sydfyn

Kommune
Svendborg

Sted- og lokalitetsnr.
090105-129

Fredningsnr.
391813

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Skåltegn, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)
Sagnsten, Historisk Tid (dateret 1067 - 2016 e.Kr.)
Fredningstekst

Dammestenen Vandreblok med skåltegn. Stenen er på den frilagte nordside 8 m høj og 8 m lang, orienteret øst-vest. På stenens øverste top 6 skåltegn, der måler ca 4 cm i diameter og er ca 1 cm dybe. På stenens syd-østlige side ses 3 skål- tegn, der er 4,5 cm i diameter og ca 0,5 cm dybe. På stenens sydside ses 3 skåltegn, der måler ca 4 cm i diameter og er 0,7 cm dybe. Sagn En kvinde som boede på Hou blev forbitret over, at spiret på Svinninge Kirke tjente de søfarende til for godt et mærke, og i vrede kastede stenen mod spiret. Nogle varianter: En troldkvinde (eller en jættekvinde) på Hov kastede stenen i sit strømpebånd (eller i sit hosebånd) mod Svinninge Kirkes klokker. En gammel heks kastede den efter Hesselager Kirke. En heks (eller en troldkvinde) på Langeland kastede stenen i sit strømpebånd. En jomfru kastede stenen over Langelandsbæltet i sit strømpebånd. Stenen er kastet i strømpebånd af en kæmpe, der stod ved Bregninge Kirke på Tåsinge. Stenen er kastet af en jætte, der boede på en af de omkringliggende øer, da den første kirke blev bygget, og han hørte klokkerne ringe Nogle har tvivlet på, at selv en trold har kunnet kaste så stor en sten, og har derfor ment, at den har vokset efter nedslaget, hver gang den lugtede nybagt brød. Heksen fra Langeland, der ramte ved siden af Svinninge Kirke, blev så rasende, at hun for over og satte sig på stenen. Hver julenat kom hun tilbage og satte sig på stenen, og ingen af dem, der gik derud, kom tilbage igen. Variant: Heksen kom en nat hvert år og satte sig på stenen, og alle levende væsener, hun så derfra, forvandlede hun til sten. Ingen turde gå derud om natten, da de ikke vidste hvad nat, hun var der. Omtinglysning på ændret matr.nr. 6f Hesselager By, Hesselager. Dokument af 3/6-1985 på matr.nr. 6a Hesselager By, Hesselager, aflyst. "Damestenen" / "Dammestenen" tinglyst d. 26/2-1991 med i øvrigt uændret fredningsbeskrivelse.
Undersøgelsehistorie

1981 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Skåltegn på "Dammestenen" fundet af C.L.Vebæk.

1985 Tinglysning
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Vandreblok med skåltegn. Stenen er på den frilagte nordside 8 m høj og 8 m lang, orienteret øst-vest. På stenens øverste top 6 skåltegn, der måler ca. 4 cm i diameter og er ca. 1 cm. dybe. På stenens syd-østlige side ses 3 skåltegn, der er 4,5 cm i diameter og ca. 0,5 cm dybe. På stenens sydside ses 3 skåltegn, der måler ca. 4 cm i diameter og er 0,7 cm dybe.

1985 Museal besigtigelse
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1985 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2006 Museal besigtigelse
Museum Odense
Stenen er i juli 2006 fotograferet fra forskellige sider - og ved en kravletur på stenens flade lykkedes det ikke umiddelbart i det hårde og direkte sollys at iagttage skåltegnene. Derimod sås flere steder indhugne indskrifter med latinske bogstaver, antageligvis fra 1900-tallet og evt. 1800-tallet.

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Odense
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.


Billeder

Dammestenen set fra nord
Dammestenen set fra øst
Dammestenen set fra syd
Dammestenen set fra vest