Navnegården
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Arkæologi Sydfyn

Kommune
Langeland

Sted- og lokalitetsnr.
090303-107

Fredningsnr.
441830

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (4)
Herregårdsanlæg/Slot, Middelalder (dateret 1400 - 1535 e.Kr.)

Kulturlag, Efterreformatorisk tid (dateret 1536 - 1660 e.Kr.)

Kulturlag, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

Kalk, Efterreformatorisk tid (dateret 1536 - 1660 e.Kr.)

Undersøgelsehistorie  (6)
1981 Museal udgravning
Journal nr.: 10070
Langelands Museum

1981 Dyrkning/land- og skovbrug
Journal nr.: 10070
Langelands Museum

1984 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 1973/86
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
Befæstet gårdsanlæg, senmiddelalder-renaissance. Ved en udgravning iagttoges en kælder med stenbrolagt gulv, samt bebyggelseslag fra middelalder til nyere tid. Der fandtes endvidere en kalkovn fra renaissancen. [Jfr. j.nr. 1087/84].

1984 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: P.710/84
Rigsantikvarens Arkæologiske Sekretariat

1984 Uspecificeret aktivitet
Journal nr.: P.710/84
Rigsantikvarens Arkæologiske Sekretariat

2009 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: F53-3068
Det Kulturhistoriske Centralregister

Litteraturhenvisninger  (1)
Skaarup,J.
Øhavets middelalderlige borge og voldsteder
2005