Illebølle Skov
Administrative oplysninger

Kommune
Langeland

Sted- og lokalitetsnr.
090304-19

Fredningsnr.
431817

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Stensætning, Jernalder (dateret 375 - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Stenkreds, 5 m i diameter. I midten synes at være pakning af mindre sten. På toppen af sydlige Rævebanke.
Undersøgelsehistorie  (11)
1875 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langs Rygningen af de to "Rævebanker" mod N.Ø. i Skoven ligger en Række af 7-8 stensatte Kredse. Af disse ligge 4 paa den sydlige Bakke [sb 19A, 19B, 19C], henholdsvis 12' - 20' - 16' i Diam., af den fjerde er kun en Bue tilbage. En mindre Kreds 4' 9" i Diam. synes at ligge Ø. for dem [sb 19D ?]. Det kunde synes som 1-2 Kredse imellem hine fire vare forstyrrede. -Paa den anden Banke ligger paa Hellen en fuldstændig tæt sat Ring 11' i Diam. [sb 19]. Lidt længer opad ses Rester af en større [sb 19E]. Paa Bankens Top er ingen længer synlig. -Stenene ere ikke store i nogen af Kredsene. I somme synes Jordsmonnet at højne sig svagt indenfor dem. Bevoksning: 1982: Mos og Græs

1947 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1947 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Stenkreds, 5 m i Diam. I Midten synes at være Pakning af mindre Sten. Paa Toppen af sydl. Rævebanke.

1979 Uspecificeret aktivitet
Journal nr.: 2667/79
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1979 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 2667/79
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
3-4 sten (deraf en kværnsten) vippet op for nylig. Stenkredsen synes at omgive en lav højning.

1979 Museal besigtigelse
Journal nr.: 9661
Langelands Museum

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Noget forstyrret stenkreds, kun delvis erkendbar, og især mod S. Omkranser lav jordhøj. Sat af ca. 0,7 m. store sten. I højens S-lige del anes stenlægninger eller -pakninger i højoverfladen. Bevoksning: 1982: Mos og Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet er en stenkreds, der ligger i løvskov. Pakning af mindre sten i midten af kredsen er vanskelig erkendbar pga. blade.

Litteraturhenvisninger  (0)