Illebølle Skov
Administrative oplysninger

Kommune
Langeland

Sted- og lokalitetsnr.
090304-19

Fredningsnr.
431828

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Stenkiste, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Stensætning, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Nærmest halvcirkelformet anlæg, bestående af en kantrejst ca. 1,70 m høj flad sten i syd, medens halvcirklens øvrige sten er ca. 0,5 - 0,8 m høje. Indenfor halvcirklen er et kammer med et tværmål på ca. 1,2 x 1,0 m. Anlægget måler ca. 2 x 2 m. I skov.
Undersøgelsehistorie  (9)
1875 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langs Rygningen af de to "Rævebanker" mod N.Ø. i Skoven ligger en Række af 7-8 stensatte Kredse. Af disse ligge 4 paa den sydlige Bakke , henholdsvis 12' - 20 ' - 16' i Diam., af den fjerde er kun en Bue tilbage. En mindre Kreds 4' 9" i Diam. synes at ligge Ø. for dem . Det kunde synes som 1-2 Kredse imellem hine fire vare forstyrrede. - Paa den anden Banke ligger paa Hellen en fuldstændig tæt sat Ring 11' i Diam. [sb 19]. Lidt længer opad ses Rester af en større [sb 19E]. Paa Bankens Top er ingen længer synlig. - Stenene ere ikke store i nogen af Kredsene. I somme synes Jordsmonnet at højne sig svagt indenfor dem.

1979 Tinglysning
Journal nr.: F53-1116
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Nærmest halvcirkelformet anlæg, bestående af en kantrejst ca. 1,70 m høj flad sten i syd, medens halvcirklens øvrige sten er ca. 0,5 - 0,8 m høje. Indenfor halvcirklen er et kammer med et tværmål på ca. 1,2 x 1,9 m. Anlægget måler ca. 2 x 2 m. I skov.

1979 Uspecificeret aktivitet
Journal nr.: F53-1116
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1979 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 2667/79
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1979 Uspecificeret aktivitet
Journal nr.: 2667/79
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1979 Museal besigtigelse
Journal nr.: 9661
Langelands Museum

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Tilnærmet halvcirkulært anlæg, hvis "rette" side mod V består af en 2,0 m. lang, kantrejst sten med en flad side indad mod anlæggets indre. Halvcirkelbuen består af 5 sten indtil 0,8 m. store in situ. Tæt uden for disse ses yderligere 6 sten, tilsyneladende udvæltet fra anlægget.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet er en stensætning, der ligger i løvskov. Ud over de tidligere beskevne sten ses der ca. 5 m øst for den store kantstillede sten toppen af yderligere en sten. Den kan muligvis indgå i anlægget, som kan være en stenkreds.

Litteraturhenvisninger  (0)