Illebølle Skov
Administrative oplysninger

Kommune
Langeland

Sted- og lokalitetsnr.
090304-19

Fredningsnr.
431829

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Stensætning, Jernalder (dateret 375 - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Nærmest cirkulær stensætning, hvoraf den nordlige del mang- ler, omkring en lav jordhøj. Stenene er ca. 0,5 m høje og anlæggets diameter er ca. 6 m. I skov.
Undersøgelsehistorie  (9)
1875 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langs Rygningen af de to "Rævebanker" mod N.Ø. i Skoven ligger en Række af 7-8 stensatte Kredse. Af disse ligge 4 paa den sydlige Bakke , henholdsvis 12' - 20 ' - 16' i Diam., af den fjerde er kun en Bue tilbage. En mindre Kreds 4' 9" i Diam. synes at ligge Ø. for dem . Det kunde synes som 1-2 Kredse imellem hine fire vare forstyrrede. - Paa den anden Banke ligger paa Hellen en fuldstændig tæt sat Ring 11' i Diam. [sb 19]. Lidt længer opad ses Rester af en større [sb 19E]. Paa Bankens Top er ingen længer synlig. - Stenene ere ikke store i nogen af Kredsene. I somme synes Jordsmonnet at højne sig svagt indenfor dem. Bevoksning: 1982: Løvtræer

1979 Tinglysning
Journal nr.: F53-1116
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Nærmest cirkulær stensætning, hvoraf den nordlige del mangler, omkring en lav jordhøj. Stenene er ca. 0,5 m høje og anlæggets diameter er ca. 6 m. I skov.

1979 Uspecificeret aktivitet
Journal nr.: F53-1116
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1979 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 2667/79
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1979 Uspecificeret aktivitet
Journal nr.: 2667/79
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1979 Museal besigtigelse
Journal nr.: 9661
Langelands Museum

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Stenkreds, 0,5 m. høj og 9,0 m. lang, af indtil 0,5 m. store sten. Kun den V-lige del kan erkendes; Ø-lige halvdel formentlig mulddækket. N-ligste segment antagelig bortgravet ved grusgravning. Bevoksning: 1982: Løvtræer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet er en stenkreds, hvis nordlige del, som tidligere beskrevet, antagelig er forsvundet ved grusgravning. Mod vest og syd er der 12 sten og mod øst 1 sten.

Litteraturhenvisninger  (0)