Klæsøgaarden
Administrative oplysninger

Kommune
Langeland

Sted- og lokalitetsnr.
090304-40

Fredningsnr.
43186

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Fredningstekst
Halvdelen af udflydende høj, 0,5 x 10 m, hvis vestlige halvdel er overpløjet; i stubhave.
Undersøgelsehistorie  (6)
1900 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Klæsøgaarden. I en lille Stubhave findes ved det vestlige Gærde en lav Høj, som Gærdet gaar over. Den Del, der gaar uden for Gærdet er bortpløjet. Bevoksning: 1982: Løvkrat

1944 Dyrkning/land- og skovbrug
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1947 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Halvdelen af udflydende Høj, ½ x 10 m, hvis vestlige Halvdel er overpløjet; i Stubhave.

1947 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Højrest, 0,5 x 10,0 x 4,0 m., ca. centralt snittet af skovdige, hvorved den V-lige halvdel (i ager) er bortpløjet. I S-lige bevarede del en recent nedgravet hule, ca. 1 m. dyb, 1 x 2 m. stor. Bør restaureres (hulen fyldes op), evt. i forbindelse med undersøgelse, der kunne omfatte den overpløjede del. Besigtiget sammen med lodsejeren, der fortalte, at "hulen" oprindelig var en markørgrav til en nu nedlagt skydebane, der har været i funktion i 1930'erne. På dette grundlag fandtes det ikke tilstedeligt at pålægge ejeren, der nu er ca. 70 år, selv at foretage opfyldning af hullet. Videre udspil afventes fra FFF. Bevoksning: 1982: Løvkrat

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)