Søgård
Administrative oplysninger

Kommune
Langeland

Sted- og lokalitetsnr.
090306-103

Fredningsnr.
451823

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Stensætning, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Fredningstekst
NØ-lig 1/3 af en stenkreds bestående af 5 sten. Oprindelig 4 m i diameter. I skov.
Undersøgelsehistorie  (8)
1970 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 3934/81
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1970 Uspecificeret aktivitet
Journal nr.: 106/1970
Langelands Museum

1970 Anmeldelse fra privat
Journal nr.: 106/1970
Langelands Museum
Stenkreds fundet i stubhave.

1981 Museal besigtigelse
Journal nr.: 106/1970
Langelands Museum
Halvdel af dobbelt stenkreds, 14 sten, antagelig rester af et gravanlæg fra y. bronzealder/ æ. jernalder.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
NØ-lige 1/3-del af stenkreds bestående af 5 ca. 1,0 m. store sten. Kredsens oprindelige diameter har været 4,0 m. I stævningsskov. Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat

1984 Tinglysning
Journal nr.: F53-2324
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
NØ-lig 1/3 af en stenkreds bestående af 5 sten. Oprindelig 4 m i diameter. I skov.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)