Hurup-stenen
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110606-93

Fredningsnr.
1503131

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Runesten, Vikingetid (dateret 750 - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Umatr. kirkegårdsareal, Hurup kirke. Hurup-stenen. Blågrå, stribet granitsten. Højde ca. 106 cm, bredde, max 98 cm, smalsiderne hhv. 50 cm og 68 cm. Runeindskrift, der begynder på smalsiden og fortsætter på den tilstødende bredside, lyder i oversættelse: "Thormod rejste (denne sten) efter NN (men Thor?) god gjorde (døde- minde) efter sin fader eller broder". Stenen står syd for kirken. Ovennævnte mindesmærke må ikke flyttes, fjernes eller ændres uden fredningsnævnets og fredningsstyrelsens samtykke.
Undersøgelsehistorie  (5)
1982 Tinglysning
Journal nr.: F53-1907
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Blågrå, stribet granitsten. Højde ca. 106 cm, bredde (max) 98 cm. Smalsiderne hhv. 50 cm og 68 cm. Runeindskrift, der begynder på smalsiden og fortsætter på den tilstødende bredside, lyder i oversættelse: "Thormod rejste (denne sten) efter NN, (men Thor?) god gjorde (dødsminde) efter sin fader eller broder." Stenen står syd for kirken. Ovennævnte mindesmærke må ikke flyttes, fjernes eller ændres uden fredningsnævnets og fredningsstyrelsens samtykke.

1982 Uspecificeret aktivitet
Journal nr.: F53-1907
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1982 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 4610/82
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Runesten opstillet i plæne syd for Hurup Kirke.

2015 Museal restaurering
Kulturstyrelsen
”Thormod rejste (denne sten) efter NN men (Thor?) god gjorde (døde- minde) efter sin (fader, evt. broder)” Dateres vikingetid. Højde 106 cm, bredde 98 cm. Omtalt 1910, fundet i kirkediget og i dag rejst på kirkegården. Bevaringstilstand: Jævn Tilstandsvurdering 2015.

Litteraturhenvisninger  (0)