Grensten Kirke
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Randers

Sted- og lokalitetsnr.
130703-23

Fredningsnr.
201313

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Runesten, Vikingetid (dateret 970 - 1020 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Umatr. kirkegårds areal, Grensten kirkegård Grensten-stenen Lysegrå granitsten. Højde ca. 143 cm, bredde ca. 116 cm, tykkelse ca. 43 cm. Runeindskrift, der i oversættelse lyder: "Toke smed rejste denne sten efter Revle, søn af Esge Bjørn- søn. Gud hjælpe deres sjæl". Stenen står i hjørnet mellem tårnet og skibet på kirkens søn- dre side. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, flyttes eller ændres uden fredningsnævnets samtykke.
Undersøgelsehistorie  (10)
1883 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Runestenen ligger nu op mod Kirkegaardsdiget øst for Kirken.

1899 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Endelig bemærkes, at en Runesten er opstillet ved Grendsten Kirke.

1982 Aflysning
Journal nr.: F53-1911
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Grensten-stenen. Lysegrå granitsten. Højde ca. 143 m., bredde ca. 116 cm., tykkelse ca. 43 cm. Runeindskrift, der i oversættelse lyder: "Toke smed rejste denne sten efter Revle, søn af Esge Bjørnsøn. Gud hjælpe deres sjæl." Fredning ophævet umiddelbart efter tinglysning, da stenen er flyttet ind i kirken.

1982 Uspecificeret aktivitet
Journal nr.: F53-1911
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1982 Tinglysning
Journal nr.: F53-1911
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1982 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 4597/82
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Dokumenter vedrørende tinglysning samt aflysning af en runesten på Grensten kirkegård: Grensten-stenen. Nu opstillet inde i kirken.

1982 Uspecificeret aktivitet
Journal nr.: 4597/82
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Dokumenter vedrørende tinglysning samt aflysning af en runesten på Grensten kirkegård: Grensten-stenen. Nu opstillet inde i kirken.

1989 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Som beskrevet på blåt kort. Flyttet (iflg. graveren efter krav fra Nationalmuseet). Står nu i kirkens tårnrum. Mål: 1,5x1x0,5 cm. ** Seværdighedsforklaring ** Ret seværdig runesten. Parkeringsmulighed på P-plads N for kirkegåden. Iøvrigt en mindre samling romanske kvadre opstillet uden for tårnrummet.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Stenen står i kirkens tårn.

2018 Museal restaurering
Kulturstyrelsen
”Toke smed rejste denne sten efter Revle, søn af Esge Bjørn- søn. Gud hjælpe deres sjæl.” Dateres 970-1020. Højde 143 cm, bredde 116 cm. Omtalt 1627, henlagt uden for kirkedør, og senere dækket af gulv. Udtaget i 1800-tallet til kirkegårdsdiget, og rejst 1982 i våbenhuset. Hele indskriften kan tydes. Bevaringstilstand: Jævn Tilstandsvurdering 2018.

Litteraturhenvisninger  (0)