Langå-stenen (3)
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Randers

Sted- og lokalitetsnr.
130707-23

Fredningsnr.
211233

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Runesten, Vikingetid (dateret 750 - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Langå-stenen (3) Blåsort granitsten. Højde ca. 158 cm, bredde ca. 112 cm og tykkelse ca. 40 cm. Runeindskrift, som i oversættelse lyder: "X....(rejste denne) sten efter sin (broder) Y, en meget velbyrdig thegn". Stenen er muret sammen med cement. Den ligger udenfor Langå kirke ved tårnets sydside. Ovennævnte mindesmærke må ikke flyttes, fjernes eller ændres uden fredningsnævnets og fredningsstyrelsens samtykke.
Undersøgelsehistorie  (9)
1982 Tinglysning
Journal nr.: F. 53-1912
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Langå-stenen (3). Blåsort granitsten. Højde ca. 158 cm, bredde ca. 112 cm og tykkelse ca. 40 cm. Runeindskrift, som i oversættelse lyder: "X ... (rejste denne) sten efter sin (broder) Y, en meget velbyrdig thegn". Stenen er muret sammen med cement. Den ligger udenfor Langå kirke ved tårnets sydside. F. 53-1912 Ovennævnte mindesmærke må ikke flyttes, fjernes eller ændres uden fredningsnævnets og fredningsstyrelsens samtykke.

1982 Uspecificeret aktivitet
Journal nr.: F. 53-1912
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1982 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 4598/82
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Diverse korrespondance, kort og dokumenter ang. Langå-stenens fredning i 1982.

1991 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langå-stenen (rundsten) forefundet som beskrevet i fredningstext. Stenen er opsat kantrejst på sin venstre langside (set fra inskriptionsfladen). ** Seværdighedsforklaring ** Relativt sjælden type af fortidsminde.

2009 Museal prøvegravning
Journal nr.: 2745
Kulturhistorisk Museum Randers
Undersøgelsen af Langåstenen III er iværksat for at undersøge runestenens bevaringstilstand underjordoverfladen. Resultaterne fra udgravningen ved Langåstenen III viser med al tydelighed, at der foregår en aktiv kemisk forvitring af den begravede del af runestenens overflade. Det vurderes, at forvitringen vil have et accelererende forløb, idet overfladen til stadighed vil blive mere åben og dermed mere tilgængelig for nedbrydning. Det delvist begravede runebånd er endnu tydeligt. Det anbefales derfor, at der snarest iværksættes en genrejsning og konservering af runestenen.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Stenen ligger ned på venstre langside i en cementramme med lille bed med blomster og kantsten udfor tekstsiden. Stenen er delt i to på langs og muret sammen med cement. Er formentlig lagt ned for ikke at gå i to halvdele.

2014 Museal udgravning
Journal nr.: 00414
Museum Østjylland
Det var planen at flytte Langåstenen III tættere på kirkens tårn og våbenhus. I forbindelse med gravearbejdet blev der registeret et nord-syd gående fundament af kalkmørtel blandet med små natursten. Erkendelsen af fundamentet gør, at det ikke er muligt at anvende den foreslåede nye placering, så Langåstenen III bliver ikke flyttet.

2015 Museal restaurering
Journal nr.: 00414
Museum Østjylland
Konservering og genrejsning af Langåstenen III.

2015 Museal restaurering
Kulturstyrelsen
”X … (rejste denne) sten efter sin (broder) Y, en meget velbyrdig thegn.” Dateres vikingetid. Højde 158 cm, bredde 112 cm. Omtalt 1861 og identificeret ifm. kløvning, derefter rejst på kirkegården. Bevaringstilstand: Jævn Restaureret 2015. Tilstandsvurdering 2016.

Litteraturhenvisninger  (0)