Sankt Peders Kirke
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Viborg Museum

Kommune
Viborg

Sted- og lokalitetsnr.
130815-217

Fredningsnr.
200982

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Kirke, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejer: Sdr. sogns menighedsråd, matr.nr. 403. der er flere (private) ejere. Sankt Peders kirke Ruinerne af Sankt Peders kirke er beliggende under jordover- fladen.
Undersøgelsehistorie  (5)
1984 Uspecificeret aktivitet
Journal nr.: F53-2375
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1984 Tinglysning
Journal nr.: F53-2375
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Ruinerne af Sankt Peders kirke er beliggende under jordoverfladen.

1984 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 1638/84
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2018 Registreringsprojekt/ødekirker
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
Kort beskrivelse Skt. Peders Kirke omtales første gang 1274 sammen med præsten Nicolao og igen i 1499. Anlæggets bevaringstilstand Sten/fundament/stolpehuller/grave under jordoverfladen. Kirketomten er lokaliseret til “Villa Tatoi”. Kirkens fundamenter blev afdækket i 1870. En skitse af grundplanen v. Chr. Gullev foreligger. Den viser en gotisk kirkebygning, men er næppe korrekt i sin angivelse af størrelsen. I så fald skulle det have været en meget lille kirkebygning. Grave med en markant anden orientering end kirken må høre til en ældre frådstenskirke (frådstenstykker i gravene). Nedlæggelsestid Efter reformationen (1525-1600). Nedlæggelsen må være sket samtidig med nedlæggelsen af byens øvrige kirker og kapeller, da Frederik 1. giver tilladelsen i 1529. Trusselgrad Truet (byggeri og anlæg). Kilder TRAP Lokalmuseernes arkiver Hjermind, J.: Viborgs middelalderlige sognekirker. I Fra Viborgegnen 2010 Kristensen, H. K.: Middelalderbyen Viborg. 1987

Litteraturhenvisninger  (1)
Fredningsstyrelsen
Rapport / Fredningsstyrelsen
1984
Vis på bibliotek.dk