Ørsø
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Brønderslev

Sted- og lokalitetsnr.
100203-64

Fredningsnr.
091594

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1,5 x 14 m. Nordlige trediedel bortgravet i gammel tid. Overflade ujævn. Bevokset med græs.
Undersøgelsehistorie  (5)
1906 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Høj, 1,5 M. h., 14 M. br. Det meste af Ovefladen, paa nær Toppen, afgravet 1/2-2/3 M. dybt ved 3 flade Gravninger. Toppen svagt indsænket. Beplantet.

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,50 x 14 m. Nordl. Tredjedel bortgravet i gl. Tid. Overflade ujævn. Bevokset med Græs.

1939 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1967 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyske Museer
Kratovergroet høj i skel mellem have og kreaturindhegning.

Litteraturhenvisninger  (0)