Bjerregravstenen 1
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Randers

Sted- og lokalitetsnr.
131214-18

Fredningsnr.
191254

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Runesten, Vikingetid (dateret 750 - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Umatrikuleret kirkegårdsareal, Øster Bjerregrav kirke. (Øster) Bjerrregrav-stenen 1. Blågrå granitsten. Toppen afslået. Højde ca. 270 cm, bredde ca. 180 cm og tykkelse ca. 40 cm. Runeindskrift, der i oversættelse lyder: "Tove rejste denne sten efter sin mand Tomme (?), en (velbyrdig) thegn. Han.... Tvegge Hen".. De to sten (1912-54, 55) står lige øst for våbenhuset på kirkens sydside. Ovennævnte mindesmærker må ikke flyttes, fjernes eller ændres uden frednings- nævnets og fredningstyrelsens samtykke.
Undersøgelsehistorie  (7)
1982 Tinglysning
Journal nr.: F. 53-1914
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
(Øster) Bjerregrav-stenen 1. Blågrå granitsten. Toppen afslået. Højde ca. 270 m, bredde ca. 180 cm og tykkelse ca. 40 cm. Runeindskrift, der i oversættelse lyder: "Tove rejste denne sten efter sin mand Tomme (?), en (velbyrdig) thegn. Han ... Tvegge Hen". F. 53-1914.

1982 Uspecificeret aktivitet
Journal nr.: F. 53-1914
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1982 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 4599/82
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Sb. 18-19]: Meddelse om - samt sagsbehandling i forbindelse med - fredning af Øster Bjerregrav-stenene 1 og 2 (runesten). Meddelse modtaget på N01 fra FFF (Fortidsmindeforvaltningen), d. 8/9 1982, jvf. F. 53-1914.

1982 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 4599/82
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Sb. 18-19]: Meddelse om - samt sagsbehandling i forbindelse med - fredning af Øster Bjerregrav-stenene 1 og 2 (runesten). Meddelse modtaget på N01 fra FFF (Fortidsmindeforvaltningen), d. 8/9 1982, jvf. F. 53-1914.

1991 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Runesten (Ø. Bjerregrav-sten 1), forefundet som beskrevet i fredningstext, bortset fra dennes noget overdrevet angivne højdemål, der dog måske medregner den afslåede top? ** Seværdighedsforklaring ** Usædvanlig type fortidsminde, -samspil m. 1912:55.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Står lige øst for våbenhuset på kirkens sydside.

2016 Museal restaurering
Kulturstyrelsen
”Tove rejste denne sten efter sin mand Tomme, (en velbyrdig) thegn. Han … Tvegge Hén.” Dateres vikingetid. Højde 270 cm, bredde 180 cm. Omtalt 1868 som værende anlagt i våbenhus under portalen til skibet, udtaget 1884 og rejst på kirkegården. I dag placeret ved siden af Øster Bjerregrav-stenen 1. Bevaringstilstand: Jævn. Restaureret 2016.

Litteraturhenvisninger  (0)