Stenvad
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140107-124

Fredningsnr.
201758

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1,7 x 26,0 m, i øst en randsten 0,8 m høj 0,4 m bred. I sydlige højside en ca. 8,0 x 8,0 m stor nedgravning. Mindre nedgravninger i toppen.
Undersøgelsehistorie  (6)
1984 Museal besigtigelse
Journal nr.: F. 53-2255
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Høj 1,7 x 26,0 m, i øst en randsten 0,8 m høj 0,4 m bred. I sydlige højside en ca. 8,0 x 8,0 m stor nedgravning. Mindre nedgravninger i toppen.

1984 Tinglysning
Journal nr.: F. 53-2255
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1984 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Journal nr.: F. 53-2255
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1984 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 5686/84
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Kopi af tinglyst fredningsdokument, kort samt div. korrespondance i forb. med fredning af gravhøj sb. 14.01.07-124. Jvf. N01 5686/84 og FFF F. 53-2255.

1984 Museal besigtigelse
Journal nr.: 5686/84
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Randsten mod øst ikke fundet (er evt. skjult under krattet). Nedgravningen er mod SØ. Stejl side mod S/SV. Uregelmæssig og lidt deform høj. Bevokset med lavt krat. Synlig fra offentlig vej. Beliggende i lysning i skov.

Litteraturhenvisninger  (0)