Dybro-Dyssen
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
141013-80

Fredningsnr.
201760

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Brandgrav (uspecificeret type), Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Fredningstekst
Dyssetomt, "Dybro-dyssen". 7,5 m i diameter, 0,6 m høj. I en sænkning midt på højen en flad skråtstillet sten, 2,25 x 1,30 x 0,25 m; under denne dæksten anes en væltet bæresten. Lidt vest for disse to sten findes endnu en sten, 0,9 x 0,6 x 0,2 m. 10 randsten rundt om højen, hvoraf de 5 i syd. Mod øst er højens form noget udflydende. Græs og selvsåede træer i birkelund.
Undersøgelsehistorie  (6)
1986 Genstand registreret i privateje
Journal nr.: 15/86
Kulturhistorisk Museum Randers

1986 Privat udgravning
Journal nr.: 15/86
Kulturhistorisk Museum Randers

1986 Museal besigtigelse
Journal nr.: 15/86
Kulturhistorisk Museum Randers

1987 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ny besigtigelse af stedet for udgravning af en dysse i 1958. Dengang fandtes 2 af kammerets sten på plads, der sås 8 randsten, hvoraf 4 antagelig var på oprindelig plads. Der kunne endnu iagttages lidt af stenpakningen omkring kammeret, og uden for randstenene i SSØ lå et stort antal skår i et offerlag. Indenfor randstenene fandtes en brandplet, der ikke kunne dateres.

2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_FRNR_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Dyssetomt, "Dybro-dyssen". 7,5 m i diameter, 0,6 m høj. I en sænkning midt på højen en flad skråtstillet sten, 2,25 x 1,30 x 0,25 m; under denne dæksten anes en væltet bæresten. Lidt vest for disse to sten findes endnu en sten, 0,9 x 0,6 x 0,2 m. 10 randsten rundt om højen, hvoraf de 5 i syd. Mod øst er højens form noget udflydende. Græs og selvsåede træer i birkelund.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

Litteraturhenvisninger  (0)