Silkeborg Slot
Offentlig adgang
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Silkeborg Kulturhistoriske Museum

Kommune
Silkeborg

Sted- og lokalitetsnr.
160108-22

Fredningsnr.
241017

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 - 1660 e.Kr.)

Fredningstekst
Intet ejerlav. Silkeborg slot. Tomten er beliggende nordvest for "gamle have", og består af ruinerne af det "store stenhus", samt graven med en rabat langs dennes østside af ca. 4 m's bredde. På en del af strækningen danner den langs graven følgende spadsere- sti grænsen for fredningen.
Undersøgelsehistorie  (13)
1946 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder
Tomten er beliggende nordvest for "gamle have", og består af ruinerne af det "store stenhus", samt graven med en rabat langs dennes østside af ca. 4 m's bredde. På en del af strækningen danner den langs graven følgende spadseresti grænsen for fredningen.

1984 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 1581/84
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
Bygningsrester og inventar, herunder fund fra udgravninger 1949 -1952.

1984 Museal udgravning
Journal nr.: 3387-98
Silkeborg Museum
Herfra endvidere SIM 172-200/1950, 84-89/1951, 226-234/1951, 245-287/1952, 115-124/1953, 338-339/1953, 10-27/1954.

1997 Danefæ erklæring ved Nationalmuseet
Journal nr.: 164/97
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
Fingerringen D 118/1997 erklæret for danefæ.

1997 Danefæ indsendt af lokalmuseum
Silkeborg Museum
Fingerring af bly fundet på grusgang ved Silkeborg Slotsholm.

2000 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

2004 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 2003-2115-0230
KUAS, Fortidsminder

2004 Museal prøvegravning
Journal nr.: 10/2004
Silkeborg Museum
Mindre undersøgelse i området ved Silkeborg Slot udført som uddannelsesudgravning.

2005 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 2003-2115-0230
KUAS, Fortidsminder

2005 Museal udgravning
Journal nr.: 6/2005
Silkeborg Museum
Målsætningen for undersøgelsen var at finde det tårn, der efter al sandsynlighed har stået inden for det allerede kendte palisadeværk. Det lykkedes at finde hjørnestolperne, som antageligt hørte til tårnet. Disse stolper blev dendrokronologisk undersøgt. Resultaterne af disse undersøgelser er, at opførelsen af det formodede forsvarsanlæg må være begyndt i 1385 - i hvert fald er palisasen bygget dette år. Et egentligt forsvarstårn inden for palisadehegnet kan først være opført nogle år senere, tidligst i 1389.

2008 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Borg/voldsted. Beliggende i grønt område/park. Græsklædt med enkelte løvtræer.

Litteraturhenvisninger  (0)