Kongens Kilde
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sønderjylland

Kommune
Kolding

Sted- og lokalitetsnr.
170208-15

Fredningsnr.
331012

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Runesten, Vikingetid (dateret 750 - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Landerupgård = Sdr. Vilstrup. Sønder Vilstrup-stenen (tidl. Landerupgård-stenen). Grå granitsten. Højde ca. 188 cm, bredde (max) 40 cm og tykkelse ca. 22 - 23 cm. Runeindskrift, der i oversættelse lyder: "NN lod disse kumler gøre, Harald .... rm....". Stenen ligger nede på en lille græsbevokset højning nær "Kongernes kilde" i Landerupgårds park. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, flyttes eller ændres uden frednings- nævnets og fredningsstyrelsens samtykke.
Undersøgelsehistorie  (8)
1964 Uspecificeret aktivitet
Det Kulturhistoriske Centralregister
Ved Landerupgd. findes Kongenskilde i to stensatte bassiner; den var hellig og skulle være særlig god mod øjensygdomme. Efter en præsteindberetning fra 1638 havde den fået navnet "fordi danske Konger, som til Riget skulde udvælges, skulle paa dens Sted præsentere og af den Kildes Vand aftoes".

1982 Tinglysning
Journal nr.: F. 53-1926
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Sønder Vilstrup-stenen (tidl. Landerupgård-stenen). Grå granitsten. Højde ca. 188 cm, bredde (max) 40 cm og tykkelse ca. 22-23 cm. Runeindskrift, der i oversættelse lyder: "NN lod disse kumler gøre, Harald .... rm ....". Stenen ligger nede på en lille græsbevokset højning nær "Kongernes kilde" i Landerupgårds park. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, flyttes eller ændres uden fredningsnævnets og fredningsstyrelsens samtykke.

1982 Uspecificeret aktivitet
Journal nr.: F. 53-1926
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1982 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 4601/82
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fredning af runesten (Sønder-Vilstrup-stenen, tidl. Landerupgård-stenen). "Landerupgård", sb. 15.

1982 Museal besigtigelse
Journal nr.: 4601/82
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1996 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Runesten. Som fritekst. Tilføjelser: Stenen er et brudstykke udkløvet på langs af en kampesten. På bagsiden ses spor efter moderne hugning. Stenen er lagt på langs understøttet af 3 marksten. På markstenen mod nord er indhugget: "Brudstykket fantes 1918 og blev bragt tilbage. I fredsårdet 1945". Anlæget er placeret i kanten af græsplænen i mindelunden, i skrænten øst for kongens kilde. ** Seværdighedsforklaring ** JFR: Kongens Kilde.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

Litteraturhenvisninger  (1)
Trap Danmark VIII, 2, Skanderborg Amt
1964