Bygholm langdysse
Lokal seværdighed Lokal seværdighed
Offentlig adgang
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Horsens Museum

Kommune
Horsens

Sted- og lokalitetsnr.
170403-128

Fredningsnr.
291222

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (6)
Jordfæstegrav, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Depotfund, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Grube (uspecificeret funktion), Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Skaller

Hus (evt. med stald), Stenalder (dateret 3950 - 3301 f.Kr.)
Toskibet hus.

Fredningstekst
Bygholm Langdysse Anlægget er orienteret øst-vest. Det består af en højning, der måler ca. 71 x 11,5-13,5 m, og som er ca. 3,6 m høj. Den er omsat med to randstenskæder. Den indre randstenskæde ved højfoden består af 102 sten (hvoraf 71 i nord og 31 i syd). Den ydre randstenskæde er 1-2 m fra højfoden. Den består af 31 randsten (hvoraf 18 i nord, alle væltede og de fleste sprængte, 2 i øst og 11 i syd, hvor de 5 er væltede og sprængte). I højningens østlige del rest af kammer, bestående af et cir- kulært krater, hvis diameter er ca. 8 m. Indgang mod syd. Udenfor den indre randstenskæde er bevaret 2 x 2 bæresten fra gang. Fredningen omfatter hele anlægget og et areal omkring det, så- ledes at det fredede areal ialt måler 103,5 x 25 m. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres.
Undersøgelsehistorie  (13)
1975 Museal restaurering
Journal nr.: F54-35
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1975 Museal udgravning
Journal nr.: F54-35
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1975 Museal udgravning
Journal nr.: 050375
Horsens Museum

1976 Museal udgravning
Journal nr.: 1626/76
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Udgravning af langhøj med 1 jættestuekammer og 2 jordgrave. To depotfund fra sen tragtbægerkultur.

1983 Kulstof 14 datering
Nationalmuseet, C 14-Laboratoriet

1983 Kulstof 14 datering
Nationalmuseet, C 14-Laboratoriet

1983 Tinglysning
Journal nr.: F53-2030
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Bygholm langdysse. Anlægget er orienteret øst-vest. Det består af en højning, der måler 71 x 11,5-13,5 m, og som er ca. 3,6 m høj. Den er omsat med to randstenskæder. Den indre randstenskæde ved højfoden består af 102 sten (hvoraf 71 i nord og 31 i syd). Den ydre randstenskæde er 1-2 m fra højfoden. Den består af 31 randsten (hvoraf 18 i nord, alle væltede og de fleste sprængte, 2 i øst og 11 i syd, hvor de 5 er væltede og sprængte). I højningens østlige del rest af kammer, bestående af et cirkulært krater, hvis diameter er ca. 8 m. Indgang mod syd. Udenfor den indre randstenskæde er bevaret 2 x 2 bæresten fra gang. Fredningen omfatter hele anlægget og et areal omkring dette, således at det fredede areal ialt måler 103,5 x 25 m. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres.

1983 Uspecificeret aktivitet
Journal nr.: F53-2030
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1983 Analyser af materiale
Nationalmuseet, C 14-Laboratoriet

1997 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Bygholm Langdysse". Som fritekst. Tilføjelse: Den indre randstenskæde, består i 71 sten i Syd og 31 i Nord. Det cirkulære krater i øst er ca. 2-2,5 m. dybt. Langdyssen er udgravet (1977-78) og restaureret. Bevokset med græs og løvkrat, unge birketræer runt foden. I ager. Højen er pløjet helt indtil kortenden i Vest (påtalt af amt. ** Seværdighedsforklaring ** Ualmindelig flot langdysse med mange bevarede randsten. Oplagt til skiltning. Bevoksning: 1997: Græs og Løvkrat

1999 Registrering af knoglemateriale
Journal nr.: 9/78; 16/79
Antropologisk Laboratorium, Panum Instituttet
Fra dette fundsted forefindes der ubrændt knoglemateriale på Antropologisk Laboratorium. På AL registreret som hhv.: Bygholm Nørremark; stenalder; 1626/76; F54-35 (AS 9/78) & Haraldshøj; stenalder; 1626/76; F54-35 (AS 16/79).

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Højen er græsklædt.

Litteraturhenvisninger  (0)