Midtskoven afd.72, Stenderup
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museet på Koldinghus

Kommune
Kolding

Sted- og lokalitetsnr.
170704-92

Fredningsnr.
341127

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1,2-1,3 x 15-17 m. I toppen flad sænkning. I nordsiden ses 5 randsten, i sydsiden 2. Bevokset med løvtræer, i skov.
Undersøgelsehistorie  (6)
1931 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Høj, 1.25 m høj, ca. 15-18 m i Tværm.

1955 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1955 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,2-1,3 x 15-17 m. I toppen flad sænkning. I nordsiden ses 5 randsten, i sydsiden 2. Bevokset med løvtræer, i skov.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Mål: 1,3 x 17,0 m. Lidt flere randsten end beskrevet SØ for højen. På en 0,6 m. høj og (...) SV-NØ (...) er der en kvadratisk stensætning bestående af 12 sten, flest i NØ: 5 stk., SØ: 2 stk., SV: 2 stk., NV: 3 stk. Fredes.

1984 Museal rekognoscering
Journal nr.: F 53-2329
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

Litteraturhenvisninger  (0)