Mosbjerghøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museet på Koldinghus

Kommune
Kolding

Sted- og lokalitetsnr.
170705-22

Fredningsnr.
36091

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)
Middelalderligt voldsted hvor der indtil 1583 lå en stor middelalderborg. Voldstedet blev opgravet i 1962 i forbindelse med inddæmning af Dridekjær eng. Under dette arbejde opgravedes flere fund fra stenalderen.

Enkeltfund, Stenalder (dateret 9000 - 1701 f.Kr.)
Under opgravning af det middelalderlige voldsted fandtes i 1962 flere flintstykker fra stenalderen (uvist antal) bl.a. flækker og en stenøkse. De fundne flækker blev forevist på Ødis Sogneskole. Fundet skete nær voldstedets høj "Mosbjærghøj" eller "Moshøj" hvor der indtil 1583 havde ligget en stor middelalderborg.

Fredningstekst
Mosbjærg voldsted. Resterne af et middelalderligt voldsted, bestående af en ca. 15 x 15 m stor banke, der er indtil ca. 3 m høj. Voldstedet, der ligger ved bredden af Fov's å i Dridskær, er græsklædt med enkelte træer. Ovennævnte mindesmærke må ikke udjævnes, ændres eller på nogen måde beskadiges ved gravning, pløjning, beplantning. eller bebyggelse eller henkastning af jord, sten eller affald.
Undersøgelsehistorie  (9)
1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langt ude i Eng findes ubetydelige Rester af et Voldsted. Det er anlagt i en isoleret lav Banke, om hvis midterste Parti der har været ført en Grav, saaledes at Foden af Banken efterlodes udenfor som et Slags Vold. Endnu findes kun et lille Parti af selve Voldstedet med den tilstødende Del af Graven og ydre Omgivelser. Resten er afkjørt til Opfyldning. Overfladen af Voldbanken er ikke 10 Fod over den nuværende Engflade.

1962 Graveaktivitet/land- og skovbrug
Journal nr.: 225/62
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ifg. avisudklip i "Jydske Tidende" d. 7/6-1962: I forbindelse med inddæmning af Dridekjær eng foretaget af Hedeselskabet fandtes flere flintstykker fra stenalderen bl.a. flækker og en stenøkse.

1962 Uspecificeret aktivitet
Journal nr.: 225/62
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ifg. avisudklip i "Jydske Tidende" d. 7/6-1962: I forbindelse med inddæmning af Dridekjær eng foretaget af Hedeselskabet fandtes flere flintstykker fra stenalderen bl.a. flækker og en stenøkse. Fundet blev gjort under opgravning ved det middelalderlige voldsted efter borgen Brændore. Fundet skete nær voldstedets høj kaldet "Mosbjærghøj" eller "Moshøj". På dette sted lå indtil 1583 en stor middelalderborg. Formentlig fandtes en betydelig bopladsaktivitet fra stenalderen langs hele Fovsåen, hvor der ifg. avisudklippet blev gjort indtil flere fund i forb. med dæmningsarbejdet. [Jvf. også 214/63].

1967 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder

1985 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 7-M
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Voldstedet Brænduhr.

1985 Uspecificeret aktivitet
Haderslev Museum

1985 Diverse sagsbehandling
Haderslev Museum

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

Litteraturhenvisninger  (0)