Ringgive
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
VejleMuseerne

Kommune
Vejle

Sted- og lokalitetsnr.
170810-42

Fredningsnr.
30083

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 9/12 1910, forpagter Jens Kr. Jensen.. Høj, 1 x 14 m. Tidligere overpløjet. Græsklædt i udyrket mark.
Undersøgelsehistorie  (10)
1902 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Overpløjet Høj. 0.5 x 14 M. I Græsmark tæt nord for Præstegaarden. Fredlyst under Præsteembedet. Bevoksning: 1979: Græs

1910 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1 x 14 m, tidligere overpløjet. Græsklædt i udyrket mark.

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Tidligere overpløjet. Bevokset med græs i udyrket mark. 18 m. SV for sb. 41. Mod Ø støder den ind i bl. bevoksning af træer. Omgivelser: Udyrket (ager), krat. Foto: S/H 01.27.79-V, F 01.22.79-V. Bevoksning: 1979: Græs

1985 Byggeri og anlæg
Journal nr.: F53-6382
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1985 Museal besigtigelse
Journal nr.: F53-6382
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1985 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Højen er afsat på fredningskort og sb.kort som liggende ind over præstegårdens græsplæne, hvilket ikke er tilfældet.

1985 Uspecificeret aktivitet
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

Litteraturhenvisninger  (0)