Ringgive

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum VejleMuseerne

Kommune
Vejle

Sted- og lokalitetsnr.
170810-42

Fredningsnr.
30083

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Tingl.: 9/12 1910, forpagter Jens Kr. Jensen.. Høj, 1 x 14 m. Tidligere overpløjet. Græsklædt i udyrket mark.
Undersøgelsehistorie

1902 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Overpløjet Høj. 0.5 x 14 M. I Græsmark tæt nord for Præstegaarden. Fredlyst under Præsteembedet. Bevoksning: 1979: Græs

1910 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1 x 14 m, tidligere overpløjet. Græsklædt i udyrket mark.

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Tidligere overpløjet. Bevokset med græs i udyrket mark. 18 m. SV for sb. 41. Mod Ø støder den ind i bl. bevoksning af træer. Omgivelser: Udyrket (ager), krat. Foto: S/H 01.27.79-V, F 01.22.79-V. Bevoksning: 1979: Græs

1985 Byggeri og anlæg
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1985 Museal besigtigelse
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1985 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Højen er afsat på fredningskort og sb.kort som liggende ind over præstegårdens græsplæne, hvilket ikke er tilfældet.

1985 Uspecificeret aktivitet
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer


Billeder

Oversigtsbillede - højen set fra V
Oversigtsbillede - højen set fra N
Foto, oversigt