Estvadgaards Store Hede
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
180202-22

Fredningsnr.
190643

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1,5 x 10 m. Lyng i plantage.
Undersøgelsehistorie  (8)
1880 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa en til Estvadgaard hørende Hede, der ligger adskilt fra det øvrige af Sognet vest for Flyndersø, er 6 ganske smaa og lave Høje [jvf. sb. 20-23 samt sb. 94-97] vestligt mellem Gaasmose og Stokholmsbakke...

1900 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Høj i Tykning, skønnes ca 1,5 M. h., 16 M. br. [Sb.] Nr. 20-23 ligge i mandshøj Plantage. De ligge omtrent paa det Sted, hvor der af Strandgaards er afsat 5 + 1 Høje, men en Kortlægning var med de forhaandenværende Midler umulig. De 2 resterende Høje eftersøgtes forgæves, men kunde overmaade let undgaa Opmærksomheden.

1900 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Sb. 20-22 er ikke sikkert afsat på kortet af H. Kjær. Muligvis svarer sb. 21 til den senere registrerede sb. 22A.

1945 Privat besigtigelse
Det Kulturhistoriske Centralregister
Lyngklædt og beplantet Høj i Plantage 1 ½ x 10 m.

1949 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1 ½ x 10 m. Lyng i plantage.

1950 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1966 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)