Estvadgård Plantage

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
180202-95

Fredningsnr.
190683

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Stenalder (dateret 2800 - 2351 f.Kr.)
Fredningstekst

Høj, 1,6 x 14 m. I skov.
Undersøgelsehistorie

1880 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa en til Estvadgaard hørende Hede, der ligger adskilt fra det øvrige af Sognet vest for Flyndersø, er 6 ganske smaa og lave Høje [jvf. sb. 20-23 samt sb. 94-97] vestligt mellem Gaasmose og Stokholmsbakke...

1977 Museal besigtigelse
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1977 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1986 Tinglysning
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1986 Museal besigtigelse
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Høj, 1,6 x 14 m. I skov.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. I lysning i skov. Hjulspor hen over højen.