Tykhøje
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Kommune
Holstebro

Sted- og lokalitetsnr.
180209-357

Fredningsnr.
200631

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 25/5 1894, boelsmand og snedker Jens Chr. Jensen. Diplom. Afmærkn.: MS 1897, kapt. Søegaard. Høj, "Storehøj", 5,3 x 24 m. S og Ø for toppen er der en skrå afgravning, 5-6 m bred, indtil 1 m dyb. Ø-siden er afgravet, i N-siden en mindre grav- ning. Alt gl. og tilgroet. Græs- og lyngklædt i ager.
Undersøgelsehistorie  (8)
1880 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa en Højde Syd for Kirken findes en Gruppe af Høje, hvor af 10 ere tilbage. De kaldes Tykhøje. Her fra er en smuk Udsigt ud mod Nord og ned til Søerne, især fra den nordøstligste i Gruppen. Paa Marken Matr. Nr. 17 er 5 middelstore Høje [sb. 355 samt 357-360?] tæt Vest for Haldshøj [sb. 345] og 2de mindre ved sydlige Skjel [sb. 362 og 364].

1894 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1901 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Høj, "Storehøj", stærkt toppet, ca. 5,3 M. h. (p. f. Terr.) 24 M. br. S og øst for Toppen er en skraa Afgravning, 5-6 M. br., indtil 1 M. dyb. Østre Side er afgravet, i nordre Side er en mindre Gravning, - alt gl. og tilgroet. Mærkesten i nordre Side. Lynggroet, i Ager. Fredlyst, Dekl. thingl. 25/5 1894. Højene [sb. 338-350 og 355-364] paa Matr. Nr. 8a, 12a og 17a [23], der ligge i en meget tæt Gruppe betegnes stundom som "Tykhøje". Fra en af dem er 21371 f. Jvf. Pl. XVI.

1901 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1945 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Storehøj", 5,3 m. høj, 24 m.b. S og Ø for Toppen er der en skraa Afgravning, 5-6 m.b., indtil 1 m. dyb. Ø-siden er afgravet, i N-siden en mindre Gravning. Alt gl. og tilgroet. MS i N. Græs- og Lynggroet i Ager. FM 25/5 1894

1966 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (0)