Oddum-stenen
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
ARKVEST Arkæologi Vestjylland

Kommune
Ringkøbing-Skjern

Sted- og lokalitetsnr.
180607-131

Fredningsnr.
280422

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Runesten, Vikingetid (dateret 750 - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Umatr. kirkegårdsareal, Oddum kirkegård. Oddum-stenen. Blåsort granitsten. Højde ca. 112 cm, bredde (max) 74 cm, tykkelse ca. 48 cm. Runeindkrift og ornamentik. I oversættelse lyder indskriften: "Thorulv satte stenen efter Toke Tokes søn". Stenen står i det østlige hjørne mellem skibet og våbenhuset. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, flyttes eller ændres uden frednings- nævntes og fredningsstyrelsens samtykke.
Undersøgelsehistorie  (10)
1904 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Sluttelig skal gøres opmærksom paa den Runesten, der uvist hvorfra i sin Tid er ført til Kirkegaardsdiget, og nu staar opstillet i Præstegaardens Have. Muligt den staar i forbindelse med 2 særlig store Høje mod Syd ([sb] 104 og [sb] 116).

1982 Uspecificeret aktivitet
Journal nr.: F53-1918
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1982 Tinglysning
Journal nr.: F53-1918
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Blåsort granitsten. Højde ca. 112 cm, bredde (max) 74 cm, tykkelse ca. 48 cm. Runeindskrift og ornamentik. I oversættelse lyder indskriften: "Thorulv satte stenen efter Toke Tokes søn". Stenen står i det sydøstlige hjørne mellem skibet og våbenhuset. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, flyttes eller ændres uden fredningsnævnets og fredningsstyrelsens samttykke.

1982 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 4603/82
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Museal besigtigelse
Journal nr.: 4603/82
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Uspecificeret aktivitet
Journal nr.: 4603/82
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1991 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Runesten. Ristningen fylder størstedelen af fladen på den bredside, der vender mod S. Stenen står i det østlige hjørne mellem våbenhus og langhus ved kirkens S-side.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2015 Museal restaurering
Kulturstyrelsen
”Thorulf satte stenen efter Toke Tokessøn, den ypperste (?), Gud hjælpe hans … ” Dateres middelalder. Højde 112 cm, bredde 74 cm. Omtalt 1627 som del af kirkegårdsdige, i dag er stenen rejst mellem skib og våbenhus. Stenen prydes af ornamentik i Jellingestil. Bevaringstilstand: Jævn Tilstandsvurdering 2015.

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Litteraturhenvisninger  (0)