Rammedige
National seværdighed National seværdighed
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Kommune
Lemvig

Sted- og lokalitetsnr.
180901-53

Fredningsnr.
190130

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Gå til kort Ruteplanlægger
 
Rammedige er en forsvarsvold fra jernalderen. Det er en type fortidsminde, som er meget sjælden i Danmark. Selv om volden er mere end 1000 år gammel, er der stadig bevaret markante afsnit af forsvarsværket. Man regner med, at det oprindelig har været mindst 2,2 km langt. Heraf er ca. 400 m fredet. Selve volden er ca. 1,5 m høj og 6-8 m bred. Den tilhørende grav er blevet udjævnet ved pløjning og markarbejde gennem flere hundrede år. Nyere udgravninger har vist, at der øst for volden har været en 3,5 m bred palisade. Dette ekstra forsvarsværk bestod af op til syv stolperækker. Volden afskærer en nord-sydgående oldtidsvej og ligger tæt op ad en gruppe på 87 gravhøje, hvoraf 21 endnu kan ses.
Anlæg og datering  (1)
Forsvarsvold, Udateret (dateret 500 f.Kr. - 1800 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Dybe og Rammedige by, Dybe sogn Hjortkær, Ramme sogn. Rammedige omfatter Matr.nr.23f og 29b af Dybe, 29b af Rammedige by Dybe sogn, matr.nr.17 af Hjortkær, Ramme sogn og 17f af Ramme, Ramme sogn. Matr.nr.23 af Dybe, Dybe sogn: Dige i skel til matr.nr.17f af Ramme, Ramme sogn. Matr.nr.17 af Hjortkær, Ramme sogn: Dige i skel til matr.nr.29b af Ramme- dige by, Dybe sogn. Matr.nr.17f af Ramme, Ramme sogn: Dige i skel til matr.nr.23f og 29b af Dybe, 29b af Rammedige by, Dybe sogn. Tingl.: 15/10 1879. Købt. (Matr.nr.23, 23f af Dybe, Dybe sogn). Tingl.: 20/9 1937 v. II.afd. (Matr.nr.17f af Ramme, Ramme sogn). Tingl.: 30/9 1937 (Matr.nr.29b af Rammedige by, Dybe sogn). Afmærkn.: 2 MS for hver af enderne (Dybe, matr.nr.23f og 29b af Dybe sogn). 2 MS for hver af enderne (Ramme, matr.nr.17f af Ramme sogn). RAMMEDIGE Matr.nr.23 af Dybe: Det nævnte stykke af Rammedige vender omtrent i nord og syd og består af en vold med en grav øst for. Voldens rygning og vestlige side ligger fredet og i behold, dækket af kort lyng langs hen. Graven er bleven gravet i bunden for at dyrkes, hvorved voldens fod på den østlige side har lidt noget. Stykkets længde er 188 alen og bredden af vold og grav tilsammen 20 alen. Matr.nr.23f og 29b af Dybe: "Rammedige", et stykke, 125 x 15 m, omfattende vold og grav, hvoraf selve volden er 6-8 m bred, 1,5-1,7 m høj, græsklædt. Ligger på både matr.nr.23f af Dybe og matr.nr.17f af Ramme. Matr.nr.29b af Rammedige by: Del af "Rammedige". En lyngklædt vold strækkende sig i forlængelse af den 1879 fredlyste vold langs med Fjaltring vejen i ca. 500 alens læng- de. Ejendommens skel følger voldens ryg. Lige ud for Willum Vendelboes ejendom findes en gennembrudt passage i volden, som ejeren har ret til at bruge. Volden er af forskellig højde, på et kort stykke næsten i plan med marken. Digets fod må ikke pløjes nærmere end 1 meter. Matr.nr.17 af Hjortkær, Ramme sogn.(18.09.08): En lyngklædt vold, strækkende sig i forlængelse af den i 1879 fredlyste vold langs med Fjaltring vejen i ca. 500 alens længde. Ejendommens skel følger voldens ryg. Den foran volden langs vejen liggende, delvis op- fyldte grav skal henligge som varigt græsland. Skellet for det fredede område følger Fjaltring vejen. Volden svarer i dimensioner og karakter til den tidligere fredlyste, dog er den sine steder lavere, et enkelt stykke næsten i plan med marken. Matr.nr.17f af Ramme, Ramme sogn.(18.09.08): Et stykke, 285 x 15-16 m, i skel mellem matr.nr.29b af Dybe og matr.nr. 17f af Ramme. 150 kr. i erstatning til hver af ejerne; fredningen ordnet af Hugo Mathiessen. Dette stykke ligger i SV-fortsættelse af det i 1879 fredede, idet der dog er et lille mellemrum mellem de to stykker på 4-5 m (vej). Volden er her 1-1,7 x 6-8 m, lyngklædt; graven, der er helt udjævnet ved tidligere dyrkning, er græsklædt. O. ved midten en gennem- skæring med sti. Det nævnte stykke af Rammedige vender omtrent i nord og syd og består af en vold med en grav øst for. Voldens rygning og vestlige side ligger fredet og i behold, dækket af kort lyng langs hen. Graven er bleven gra- vet i bunden for at dyrkes, hvorved voldens fod på den østlige side har lidt noget. Stykkets længde er 188 alen og bredden af både vold og grav tilsammen 20 alen.
Undersøgelsehistorie  (13)
1879 Diverse sagsbehandling
Det Kulturhistoriske Centralregister
Fredningsnr: 1901:30, Status: A

1879 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1917 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rammedige. Flere Meddelere vil vide, at A.P. Madsen 1893, da han gravede i Ramme Sogn, ogsaa gravede paa Ø. Herup ([sb.] Nr. 31-49). Den endnu levende Ejer erindrer dog intet derom. [[Om Gravninger i den sløjfede del af diget se jour 226/45]]

1937 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[[Fredet af I. afd.]] Rammedige: Et Stykke, ca. 125 x 15 m., FM 1879, paa Dybe 23 og Ramme 17f, omfattende Vold og Grav, hvoraf selve Volden er 6-8 m bred, 1,5-1,7 m høj. Græsklædt. 4 MS (2 for hver af Enderne). [[Fredet af II. afd.]] Et Stykke, ca 285 x 15-16 m, FM 1937 (Papirerne skrevet 20/9-37) paa Dybe 29b (Fru Mariane Vendelbo) og Ramme 17f (Boelsmand S. Andreassen, "Rammedige"). (150 kr. i Erstatning til hver af Ejerne; Fredningen ordnet af Hugo Mathiassen.) Dette Stykke ligger i SV-Fortsættelse af det 1879 fredede, idet der dog er et lille Mellemrum mellem de 2 Stykker paa 4-5 m (Vej). Volden er kun 1-1,7 x 6-8 m; lyngklædt. Graven, der er helt udjævnet ved tidligere Dyrkning, er græsklædt. O. ved Midten en Gennemskæring med Sti. 4 MS (2 for hver af Enderne). Rammedige, Forsvarsværk, antagelig fra Oldtiden. Et Stykke, ca 125 x 15 m, paa Dybe [matr.nr.] 23 og Ramme [matr.nr.] 17f er fredet 1879. Det omfatter Vold og Grav, hvoraf selve Volden er 6-8 m bred, 1,5-1,7 m h., græsklædt. 4 MS (2 for hver af Enderne). I 1937 er fredet et Stykke, ca 285 x 15-16 m paa Dybe [matr.nr.] 29b og Ramme [matr.nr.] 17f. Dette Stykke ligger i S.V. Fortsættelsen af det 1879 fredede, idet der dog er et lille Mellemrum mellem de to Stykker paa 4-5 m (Vej). Volden er her 1-1,7 x 6-8 m, lyngklædt. Graven, der er helt udjævnet ved tidligere Dyrkning, er græsklædt. O. ved Midten en Gennemskæring med Sti. 4 MS. (2 for hver af Enderne) [[Restaureret 1950. journ. 100/50]].

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rammedige, Forsvarsværk, antagelig fra Oldtiden. Et Stykke, ca 125 x 15 m, paa Dybe [matr.nr.] 23 og Ramme [matr.nr.] 17f er fredet 1879. Det omfatter Vold og Grav, hvoraf selve Volden er 6-8 m bred, 1,5-1,7 m h., græsklædt. 4 MS (2 for hver af Enderne). I 1937 er fredet et Stykke, ca 285 x 15-16 m paa Dybe [matr.nr.] 29b og Ramme [matr.nr.] 17f. Dette Stykke ligger i S.V. Fortsættelsen af det 1879 fredede, idet der dog er et lille Mellemrum mellem de to Stykker paa 4-5 m (Vej). Volden er her 1-1,7 x 6-8 m, lyngklædt. Graven, der er helt udjævnet ved tidligere Dyrkning, er græsklædt. O. ved Midten en Gennemskæring med Sti. 4 MS. (2 for hver af Enderne) [[Restaureret 1950. journ. 100/50]]. [[Fredet]]

1945 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 226/45
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1950 Museal restaurering
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1950 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 100/50
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2009 Fortidsminde af national betydning
Journal nr.: 2009-7.20.03-0004
Kulturstyrelsen
Ny formidling i form af skiltning på og rekonstruktion af lokaliteten i forbindelse med projekt Danmarks Oldtid i Landskabet.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Litteraturhenvisninger  (0)