Bækkemonumentet
National seværdighed National seværdighed
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Sydvestjyske Museer

Kommune
Vejen

Sted- og lokalitetsnr.
190102-55

Fredningsnr.
33079b

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Gå til kort Ruteplanlægger
 
Klebæk Høje eller Bække-monumentet er et mærkeligt sammensat gravanlæg. Det består af to gravhøje fra bronzealderen og en skibssætning fra vikingetiden med en runesten i forstavnen. Skibssætningen er 45 m lang og udgår fra den største af gravhøjene. I stævnen modsat højen afsluttes skibet af en to meter høj runesten, der daterer Bække-anlægget til 900-årene. Runeindskriften på stenen fortæller, at "Revne og Tobbe gjorde disse kumler (dvs. dette mindesmærke) efter deres moder Vibrog". Ved Nationalmuseets udgravning i 1957-58 havde arkæologerne ventet at finde en rigt udstyret kvindegrav i skibssætningen. Men de blev skuffede og fandt kun en grav med nogle få lerkarskår og et lille stykke jern. Efter udgravningen blev monumentet restaureret, og de manglende sten i skibssætningen markeret med mindre sten. Tværs over monumentet ses et 10 m bredt forløb af Hærvejen., der har ødelagt den vestlige del af skibssætningen.
Anlæg og datering  (3)
Runesten, Vikingetid (dateret 900 - 1066 e.Kr.)

Skibssætning, Vikingetid (dateret 900 - 1066 e.Kr.)

Vej, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)
Hærvejen.

Undersøgelsehistorie  (12)
1871 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1890 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1898 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Runesten og Bautastene. Stenene staar en i en Linie, som danner 110 [grader] mod Ø med en Linie fra S-N. 6 Stene staa, 2 ere faldne for Østenden af denne Stenrække liggende.

1915 Museal besigtigelse
Journal nr.: 304/15
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Påtale samt advarsel for en mindre misligholdelse af fredningsbestemmelserne for mindesmærkerne på matr. nr. 24 af Bække, Anst h.

1952 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Sb. 55-57:] "Bækkemonumentet" eller "Klebæk Høje". 2 høje. Den NV 20 x 23 m, 2½ m høj. I toppen nedad siderne i SØ og V tilgroede fordybninger. Den anden 16 x 17, 2 m høj. Fra sidstnævntes rand udgår i SØ en række af 9 store oprejste sten (4 væltet), Den nordvestlige er runesten. 3 m på begge sider af stenrækken fredet. FM 3/6 1890 MS.

1952 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Mathiassens orienteringer er meget forkerte. Skibssætningen udgår fra den sv-lige højs vestfod og har retning mod VNV.

1956 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 911/56
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Omfattende korrespondance ml. O. Voss og N01 ang. beskæftigelsesarbejder udført i 1956. Udsnit af ugerapport fra 25/11 1956: ..."Udenfor skibssætningen og ca. 10 m NØ for runestenen er afdækket en V-Ø orienteret jordfæstegrav. I vestenden var den del af kraniet bevaret, så meget, at det kunne konstateres, at den døde havde ligget på ryggen. Af gravgods fandtes kun lidt jern (en jernkniv ?), der lå ved brystet".

1956 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 911/56
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Udsnit af en omfattende korrespondance ml. O. Voss og N01 ang. beskæftigelsesarbejder udført i 1956: "I den forløbne uge er det med næsten fuldstændig sikkerhed lykkedes at påvise, at stenrækken med runestenen ved KLEBÆK HØJE nord for Bække er resterne af en ca. 44 m lang og 4 m bred skibssætning, der ligger i VNV-ØSØlig retning. Runestenen har været anbragt i vestenden og ved østenden ligger den mindre af de to Klebæk Høje; monumentet ved Bække svarer således ret nøje til anlægget ved Glavendrup. Af stenrækkens 9 sten står kun de 4 på deres oprindelige plads, og foruden disse 4 sten er der konstateret sikre spor efter endnu 10 - alle i skibssætningens sydside. Af nordsiden er kun de vestligste 4-5 m omkring runestenen undersøgt og her fandtes de 3 nedgravede sten (omtalt i sidste ugerapport)".

1956 Museal udgravning
Journal nr.: 1130/56
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Bækkemonumentet" udgravet i 1956 af Olfert Voss. Ingen udgravningsberetning. Billeder samt div. grafisk udgravningsdokumentation foreligger. [Klebæk Høje eller Bækkemonumentet er et godt eksempel på, at man har brugt det samme sted i forskellige oldtidsperioder. De to gravhøje er ældst, og stammer fra ældre bronzealder. Fra den sydlige høj udgår en skibsformet stensætning, som er bygget i vikingetiden cirka 2500 år senere. Den gamle høj indgår i det nye begravelsesanlæg, formentlig for at få det til at se mere imponerende ud. Vikingetidens monument har dog kun stået i kort tid. Allerede i middelalderen har man nemlig sløjfet monumentet og ført et af Hærvejens spor henover. - Thomas Roland, KUAS].

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

2010 Fortidsminde af national betydning
Journal nr.: 2010-7.20.03-0005
Kulturstyrelsen
Ny formidling i form af skiltning, restaurering og rekonstruktion på lokaliteten i forbindelse med projekt Danmarks Oldtid i Landskabet.

2020 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

Litteraturhenvisninger  (0)