Sct. Birgittes Kapel

Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum ARKVEST Arkæologi Vestjylland

Kommune
Varde

Sted- og lokalitetsnr.
190805-98

Fredningsnr.
320359

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Ødekirkegård, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)
Kapel, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)
Grøft (kirkegård), Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)
Brandgrav (uspecificeret type), Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 374 e.Kr.)
Affaldsgrube, Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Matr.nr. 10a: Den sydlige del af kirketomten, Kapelbanken. Det fredede areal, hvorpå der findes bygningsrester og spor af grave, måler i øst-vestlig retning ca. 50 m og i nord-sydlig ca. 20 m. Den nordlige fred- ningsgrænse er identisk med matrikelskellet mod matr.nr. 12l af Sig. Matr.nr. 12l: Den nordlige del af kirketomten, Kapelbanken. Kirketomt med omkringliggende kirkegård. De fremdragne fundamentgrøfter til kor og østre del af skibet måler ca. 13 m i øst-vestlig retning og ca. 10 m i nord-sydlig retning. På kirketomten er på en lille høj rejst en granitsten med inskription. Fredningen omfatter kirketomten med del af den omkringliggende kirkegård. Det fredede areal måler ca. 50 m i øst-vestlig retning og 35 m i nord-syd- lig retning; den sydlige fredningsgrænse følger matrikelskellet til matr.nr. 10a jvf. vedlagte kortskitse. Ovennævnte mindesmærke må ikke udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse eller henkastning af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres.
Undersøgelsehistorie

1916 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Stedet for St. Birgittes eller St. Gertruds Kapel (jfr. Trap Danmarks Bd. V p 740). Der pløjes hvælvede Tagsten op.

1935 Museal udgravning
Nationalmuseet
Der blev påvist fundamenter til to bygninger en nordlig og en sydlig.

1936 Museal udgravning
Uspecificeret institution

1969 Tinglysning
Museet for Varde By og Omegn

1983 Museal besigtigelse
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1983 Diverse sagsbehandling
Rigsantikvarens Arkæologiske Sekretariat

1991 Museal prøvegravning
Museet for Varde By og Omegn
Det kunne med sikkerhed konstateres, at der har ligget en kirkegård. Der er under udgravningen fundet spor af mindst 26 begravelser. Kirkegården har mod øst, vest og syd været omgivet af en grøft. Der blev ikke fundet sikre spor af den sydlige bygning, men det er muligt, at der har ligget en bygning i det gravtomme område. Spredt fandtes forskellige gruber og kulturlagsrester med indholdt af jernalderkeramik.

2000 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

2002 Registreringsprojekt/ødekirker
Museet for Varde By og Omegn
Kort beskrivelse To bygningstomter er måske fra to forskellige kapeller. Det ældste med romansk grundplan kan have været indviet til den irske helgeninde Brigida. Det yngre kan måske være et senmiddelalderligt kapel indviet til Skt. Gertrud opført i tilknytning til helligkilden, da man (måske?) nedlagde det romanske kapel til fordel for Torstrup Kirke. Anlæggets bevaringstilstand Sten/fundament/stolpehuller/grave under jordoverfladen. Fundamenter til koret og en del af skibet fra en kirke med romansk grundplan blev undersøgt i 1935-36. En anden rektangulær bygning tæt ved tolkes også som en kirkebygning, men tolkningen er usikker. Kirkegården blev i 1991 afgrænset og 26 grave lokaliseret. Tilknyttet funktion Helligkilde. En helligkilde viet til henholdsvis Skt. Birgitte og Skt. Gertrud ligger øst for kapellet/kirkegården (SV 2611). Flytning Kirkeflytninger i perioden (1200-2018). Måske er kirken med den romanske grundplan i senmiddelalderen nedlagt og flyttet til Torstrup. Nedlæggelsestid Antaget efter reformationen (1525-1600). Med en funktion som kildekapel må det antages, at kapellet blev nedlagt og nedbrudt efter reformationen. Trusselgrad Truet (dyrkning). Kapelbanken er plantet til med træer. Kilder Danmarks Kirker Vardemuseernes Arkiv Antikvarisk-Topografisk Arkiv, Nationalmuseet Kristensen, H. K.: Sankt Gertruds Kilde i Torstrup. Fra Ribe Amt. 1938 Kristensen, H. K.: Sct. Birgittes Kirke og Sct. Gertruds Kildekapel i Sig. I Fra Ribe Amt. 1970 Frandsen, L. & Kieffer-Olsen, J.: Sig kapelbanke. Arkæologiske udgravninger i Danmark, 1991

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

Litteraturhenvisninger

Østergård,K. Høgsbro
Fra Ribe amt
1938

Frandsen,L.B.
Historisk samfund for Ribe Amt
1991