Fjellebro
Offentlig adgang
Skilt fortidsmindet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museet på Koldinghus

Kommune
Kolding

Sted- og lokalitetsnr.
170706-93

Fredningsnr.
36104

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Bro, Udateret (dateret 250000 f.Kr. - 2009 e.Kr.)

Vadested, Udateret (dateret 250000 f.Kr. - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Fjellebro. Broen er bygget som en dobbeltbro, således at vandrette planker i 3 skifter danner mure langs åens sider med en mur i dennes midte. Over hver halvdel af åen bæres vejen af en halv snes stenplanker lagt på tværs af åløbet. Fæst- net til murene ved jernstøtter står på hver side af broen 3 stenpiller, der når ca. 0,50 m op over vejlegemet. Broen er 6 m lang, 5 m bred og ca. 1,50 m høj. Det gamle åløb er udtørret. Dette mindesmærke må ikke fjernes, eller beskadiges på nogen måde. Gravning eller henkastning af jord, sten eller affald i det udtørrede åløb må ikke finde sted. Restaurering og opmuring må kun ske i samråd med rigsantikvaren. "Fjellebroen" er beliggende på et areal, der er offentlig vej, men endnu ikke udskilt i matriklen, hvorfor det indgår som en del af matr.nr. 10d af Vejstruprød by, Vejstrup s.
Undersøgelsehistorie  (6)
1979 Museal udgravning
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1979 Uspecificeret aktivitet
Journal nr.: 1066
Haderslev Museum

1979 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 1066
Haderslev Museum

1985 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 7-M
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fjællebro. Bro og vadested. Undersøgelse 1979 og 1980 ved Fortidsmindeforvaltningen, jvfr. [HAM] j.nr. 1066.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

Litteraturhenvisninger  (0)