Voldbæk
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museet på Koldinghus

Kommune
Kolding

Sted- og lokalitetsnr.
200501-33

Fredningsnr.
36106

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Fredningstekst
Voldsted ved Voldbæk Voldsted ligger yderst på et næs, hvorfra det er afskåret af en ca. 10 m bred halsgrav. Voldstedet består af to banker der er adskilt af en ligeledes ca. 10 m bred halsgrav, begge banker med længderetning nordøst- sydvest. Den søndre banke måler ca. 50 x 15 - 20 m og hæver sig indtil 3 m over den omgivende eng, den nordre ca. 20 x 15 m med en højde af ca. 2 m over engen. Den søndre banke er græsklædt med enkelte løvtræer, den nordre har kratbevoksning på sin meget uregelmæssigt formede topflade. Voldstedet ligger i engdraget umiddelbart for det sted, hvor Voldbæk løber ud i Taps å. Fredningen omfatter bankerne og gravene, og grænsen for det fredede areal går i sydvest langs den sydligste halsgravs ydre overkant og til de øvrige sider langs bankernes fodlinje. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres.
Undersøgelsehistorie  (8)
1968 Museal besigtigelse
Journal nr.: 1109/69
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
NM 1109/69. Sb. 20.05.01-33. I det engdrag, hvor Voldbæk løber ud i Taps å, findes umiddelbart syd for sammenløbet et voldsted, der må anses for fredet. Det kan i deklarationen beskrives således: Et voldsted på et smalt næs, som fra det faste land i syd skyder sig mod nordøst ud i det engdrag, hvor Voldbæk løber sammen med Taps å. Gennem afskæring ved to halsgrave, begge ca. 10 meter brede, er næsset omdannet til to adskilte banker, af hvilke den søndre måler ca. 50 x 15-20 meter og hæver sig indtil 3 meter over engen, den nordre ca. 20 x 15 meter med en højde af ca. 2 meter over engen, begge med længderetning NØ-SV. Søndre banke henligger i græs med enkelte løvtræer, medens nordre banke har kratbevoksning på sin meget uregelmæssigt formede topflade. Såvel for de to banker som for de to grave gælder, at konturerne er ret udflydende. [Skitsetegning.] ... [Fortsætter] Besøgt den 28 oktober 1968. Olaf Olsen

1968 Museal besigtigelse
Journal nr.: 1109/69
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Voldsted på smalt næs, der skyder sig ud i engdrag. Gennem afskæring ved to halsgrave er næsset omdannet til to adskilte banker; den søndre ca 50 x 15-20m, den nordre ca 20 x 15m; hævet 2-3m over engen. Ret udflydende konturer. Må anses for fredet.

1970 Tinglysning
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Voldsted ligger yderst på et næs, hvorfra det er afskåret af en ca. 10 m bred halsgrav. Voldstedet består af to banker der er adskilt af en ligeledes ca. 10 m bred halsgrav, begge banker med længderetning nordøst-sydvest. Den søndre banke måler ca. 50 x 15-20 m og hæver sig indtil 3 m over den omgivende eng, den nordre ca. 20 x 15 m med en højde af ca. 2 m over engen. Den søndre banke er græsklædt med enkelte løvtræer, den nordre har kratbevoksning på sin meget uregelmæssigt formede topflade. Voldstedet ligger i engdraget umiddelbart for det sted, hvor Voldbæk løber ud i Taps å. Fredningen omfatter bankerne og gravene, og grænsen for det fredede areal går i sydvest langs den sydligste halsgravs ydre overkant og til de øvrige sider langs bankernes fodlinje. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres.

1985 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 7-M
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Voldsted ved Aller å og Voldbæk.

1985 Diverse sagsbehandling
Haderslev Museum

2000 Diverse sagsbehandling
Det Kulturhistoriske Centralregister
Korrektur af afsætning i forbindelse med registrering af fredningsteksten.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

Litteraturhenvisninger  (0)