Bjolderup Kirke
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sønderjylland

Kommune
Aabenraa

Sted- og lokalitetsnr.
220201-87

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Kirke, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Runesten, Middelalder (dateret 1067 - 1299 e.Kr.)

Gravsten, Middelalder (dateret 1067 - 1299 e.Kr.)

Undersøgelsehistorie  (11)
1836 Anmeldelse fra privat
Journal nr.: 52/1841
Kieler Samlingen, Archäologisches Landesmuseum
Meddelelse om Bjolderup-runesten ved pastor Prehn. Stenen var i mands minde indmuret ved siden af kirkegårdsporten. Ved bygningen af et nyt kor blev stenen flyttet til våbenhuset, hvor den stod rejst i et hjørne.

1921 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 161/21
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
N02 161/21. Sb. 22.02.01-87. Ang. Tilbageførsel af Minderunesten over Herremanden Kjeld Urne. Stenen har siden 1717 haft sin Plads i Kirkediget om Bolderups Kirkegård. I 1841 blev den ført til Oldsagsmuseet i Kiel. Sb. 22.02.01-87. Vedlagt sagen: Korrespondance af d. 14/5; 31/5 1921 ml. Undervisningsministeriet, og NM.

1974 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 1318/73
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
N02 1318/73. Sb. 22.02.01-87. Ang. Bjolderupstenen. Sb. 22.02.01-87. Vedlagt sagen: Div. korresp. m.v. af 1974 ang. Bjolderupstenen.

1983 Museal besigtigelse
Journal nr.: 4942/83
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 4942/83
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Runesten med indhugget livstræ og kors samt runeindskrift: "Ketil Urne ligger her". Stenen er i 1717 flyttet fra sit ukendte oprindelige sted til Bjolderup Kirke, hvor den opbevaredes til 1841, da den blev solgt til Tyskland, hvor den nu er opstillet i museet på Gottorp slot. Stenen er 1987 kommet tilbage til Bjolderup Kirke i forbindelse med Gottorp-museets 150 års jubilæum. Den lå før 1717 som dørtrin i kirken.

1983 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 1531
Haderslev Museum

1986 Registrering via historisk dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
Sb. 22.02.01-87. 2 stk. avisudklip af 28-29/10 1986 fra forsk. aviser. Ang. Sb. 22.02.01-87.

1987 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 770/87; 1688/86
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
N02 770/87; N02 1688/86. Sb. 22.02.01-87. Ang. Sb. 22.02.01-87. Placering i våbenhuset af Ketil Urnes gravsten. Vedlagt sagen: Div. arkivalier, avisudklip, fotografi, korresp., besigtigelser m.m. af 1836 - 1987. Ang. Sb. 22.02.01-87.

1988 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
Sb. 22.02.01-87. I Runologisk Laboratorium findes et kopi med fotokopier af skrivelser mm. Bjolderup-stenen 1988. I HS-skabet findes originale skrivelser fra Slesvig.

2000 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Kopi af papirer på Gottorp Slot.

2015 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
Sb. 22.02.01-87. Bjolderup-Stenen. Bjolderup Sogn. Ris Herred. Aabenraa Amt. (Nu i Museet i Kiel.) 1. Beskrivelse med Tegninger af Stenen, affattet af Pastor Prehn. 1824. 2. En udateret Beskrivelse og slet Tegning af Stenen. 3. Indberetning af 1825 fra det Sles. Holst. Lauenb. Kancelli til Commissionen for Oldsagers Opbevaring om, at der er givet Ordre til at opstille Stenen i Bjolderup Kirkes Vaabenhus.

Litteraturhenvisninger  (0)