Møgelhøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Sydvestjyske Museer

Kommune
Esbjerg

Sted- og lokalitetsnr.
190204-42

Fredningsnr.
350418

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
GL. KJÆRGÅRD VOLDSTED (MØGELHØJ). Voldstedet hæver sig ca. 1 m over det omgivende terræn og er ca. 100 m i diameter. Voldstedet ligger i engen syd for Riber Kjærgård og er dyrket. Det fredede areal danner en uregelmæssig firkant, der i nord og vest måler ca. 130 m og i øst ca. 170 m og i syd ca. 165 m. Det fredede areals form og udstrækning er angivet på vedlagte kort, 1:2300. Ovennævnte mindesmærke må ikke udjævnes, ændres eller beskadiges ved gravning, beplantning, bebyggelse eller henkastning af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Arealet må dyrkes i samme omfang som hidtil.
Undersøgelsehistorie  (5)
1906 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Stor, rund Banke, 1.50 M. h., 40 Skridt i Tværmaal, mod N. gennemgravet ved en rendeformet, tilgroet Gravning. Forhøjningen ser ud til at være et Kunstprodukt; den siges at bestaa af Muldjord med iblandede Kulstumper. Det synes at Kjærgaard har ligget engang paa denne Høj; den er omgivet af Eng paa alle Sider.

1969 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder

2007 Uspecificeret museal aktivitet
Journal nr.: ASR 2273
Den antikvariske Samling i Ribe
Tatiana Smekalova og Olfert Voss har foretaget magnetometer-undersøgelse af et areal på 50 x 130 m. Der fremkom stærke anomalier, som bl.a. antyder, at der endnu findes intakte, jordfaste ruiner under pløjelaget på det kraftigt udjævnede voldsted.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

Litteraturhenvisninger  (0)