Fjellerup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140103-1

Fredningsnr.
201757

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)
Store sten.

Fredningstekst
Tidligere C-høj tinglyst 1987 med følgende tekst: ************************************* Høj, "Paveholt" eller "Pavehul". 1 x 7 x 13 m. De nordlige og sydlige tredie- dele bortgravet, mens den centrale del står tilbage med synlige dele af en stenkærne i den nordlige brink. I skov.
Undersøgelsehistorie  (10)
1886 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1886 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
No. 1. Paveholt. Fjellerup B. Fjellerup S. Nørre H. Randers A. Højen er meget rigt tilpakket med store Stene inde i Fylden. Ved a [på plan] findes en større Steen og dels ovenpaa dels i dens Nordfod sees en Deel fint Kulstøv og et tyndt spredt Lag af smaa Trækulsstumper. I dens Brud sees intet Regelmæssigt. Da den er besaaet rundt om og dens nordlige Trediedel er bortført, saa er det rimeligt at antage, at dens tilbageværende Rest snart forsvinder. [[Af de her beskrevne Mindesmærker ere [sb.] No 1.2.3.4 [A-B].5.6 og 7 paa Mtr No af Fjellerup By. Mindesmærkerne [sb.] 8.9.10.11.12 og 13 paa Matr No af Hegedal By; men i daglig Tale hed hele Strækningen syd for Bakkerne Fjellerup Mark.]] [[1946: Helt omrodet og ødelagt. Nu 9 m br., 1 m h. I de talrige Brud mange Haandsten.]] [[Frigivet 1946.]] Bevoksning: 1980: Løvtræer.

1946 Diverse sagsbehandling
Det Kulturhistoriske Centralregister
Fredningsnr: 2017:57, Status: C.

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Paveholt" el. "Pavehul", Høj, 9 m i Diameter, 1 m høj, helt omrodet og ødelagt, den nordlige Tredjedel sløjfet; i de talrige Gravninger ses Højkærnen at bestaa af Haandsten; i Granplantage.

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
C-høj. Nordlige og sydlige 1/3 bortgravet ellers som beskrevet. 20.10.86, M.B. og JGB: Høj nu 1x13x7 m. Nordlige og sydlige trediedele bortgravet i ældre tid, således at en nogenlunde central del (Ø/V-orienteret) står tilbage med synlige dele af en stenkerne i den nordlige brink. Fredes. Bevoksning: 1980: Løvtræer.

1987 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Kopi af frednings- og tinglysningsdokumenter modtaget på N01 d. 1/7 1987. Jvf. SNS F. 53-3084. Fredning af høj "Paveholt"/"Pavehul". Sb. 14.01.03-01.

1987 Museal besigtigelse
Journal nr.: F. 53-3084
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, "Paveholt" eller "Pavehul" 1 x 7 x 13 m. De nordlige og sydlige trediedele bortgravet,mens den centrale del står tilbage med synlige dele af en stenkærne i den nordlige brink. I skov.

1987 Tinglysning
Journal nr.: F. 53-3084
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Bevokset med enkelte løvtræer - intet græsdække.

Litteraturhenvisninger  (0)