Bjerregravstenen 2
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Randers

Sted- og lokalitetsnr.
131214-19

Fredningsnr.
191255

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Runesten, Vikingetid (dateret 750 - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: umatrikuleret kirkegårdsareal, Øster bjerregrav kirke (Øster) Bjerregrav-stenen 2. Grå granitsten. Højde ca, 140 cm, bredde ca, 70 cm og tykkelse ca, 40 cm. Runeindskrift, der i oversættelse lyder: "Gode eller Gyde rejste denne sten efter sin ægtefælle Thorbjørn, en meget velbyrdig thegn. Men Thord ristede disse runer". De to sten (1912-54, 55) står lige øst for våbenhuset på kirkens sydside.. Ovennævnte mindesmærker må ikke flyttes, fjernes eller ændres uden fredningsnævnets og fredningsstyrelsens samtykke.
Undersøgelsehistorie  (7)
1982 Tinglysning
Journal nr.: F. 53-1914
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
(Øster) Bjerregrav-stenen 2. Grå granitsten. Højde ca. 140 cm, bredde ca. 70 cm og tykkelse ca. 40 cm. Runeindskrift, der i oversættelse lyder: " Gode eller Gyde rejste denne sten efter sin ægtefælle Thorbjørn, en meget velbyrdig thegn. Men Thord ristede disse runer". De to sten [sb.18-19] står lige øst for våbenhuset på kirkens sydside. Ovennævnte mindesmærke må ikke flyttes, fjernes eller ændres uden fredningsnævnets eller fredningsstyrelsens samtykke.

1982 Uspecificeret aktivitet
Journal nr.: F. 53-1914
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1982 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 4599/82
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Sb. 18-19]: Meddelse om - samt sagsbehandling i forbindelse med - fredning af Øster Bjerregrav-stenene 1 og 2 (runesten). Meddelse modtaget på N01 fra FFF (Fortidsmindeforvaltningen), d. 8/9 1982, jvf. F. 53-1914.

1982 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 4599/82
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Sb. 18-19]: Meddelse om - samt sagsbehandling i forbindelse med - fredning af Øster Bjerregrav-stenene 1 og 2 (runesten). Meddelse modtaget på N01 fra FFF (Fortidsmindeforvaltningen), d. 8/9 1982, jvf. F. 53-1914.

1991 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Runesten (Ø. Bjerregrav-sten 2) forefundet som beskrevet i fredningstext. ** Seværdighedsforklaring ** (som 1912:54).

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2015 Museal restaurering
Kulturstyrelsen
”Gode rejste denne sten efter sin ægtefælle Thorbjørn, en meget velbyrdig thegn. Men Thord ristede disse runer.” Dateres vikingetid. Højde 140 cm, bredde 70 cm. Omtalt 1884, placeret under Bjerregrav-stenen 1, der i sig selv lå som tærskelsten i kirken. Hele indskriften kan tydes. Bevaringstilstand: Jævn Tilstandsvurdering 2015.

Litteraturhenvisninger  (0)