Voldbæk Bro
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museet på Koldinghus

Kommune
Kolding

Sted- og lokalitetsnr.
200501-40

Fredningsnr.
36108

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Bro, Historisk Tid (dateret 1067 - 1848 e.Kr.)

Vejdæmning, Historisk Tid (dateret 1067 - 1848 e.Kr.)

Fredningstekst
Bro over Voldbæk Stenkisten er opført af groft tilhuggede granitplanker. Løbets sider er sat af 4 skifter granitplanker af forskellig længde, fuget med cement. Overliggerne er 10 svagt hvælvede granitplanker. Løbet er 4,6 m langt, 1,6 m bredt og 1,4 m højt. Hele facaden måler 1,65 m i højden og 4,5 m i bredden. Landfæsterne står vinkelret på vandløbet. De to gelændere består hver af 2 kløvede kampesten, der er forbun- det med en tilhugget egeplanke. Fredningen omfatter desuden den grusbelagte vejdæmning 10 m mod øst og 10 m mod vest målt fra nærmeste gelændersten.
Undersøgelsehistorie  (9)
1986 Tinglysning
Journal nr.: F. 53-2266
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1986 Museal besigtigelse
Journal nr.: F. 53-2266
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Bro over Voldbæk. Stenkisten er opført af groft tilhuggede granitplanker. Løbets sider er sat af 4 skifter granitplanker af forskellig længde, fuget med cement. Overliggerne er 10 svagt hvælvede granitplanker. Løbet er 4,6 m langt, 1,6 m bredt og 1,4 m højt. Hele facaden måler 1,65 m i højden og 4,5 m i bredden. Landfæsterne står vinkelret på vandløbet. De 2 gelændere består hver af 2 kløvede kampesten, der er forbundet med en tilhugget egeplanke. Fredningen omfatter desuden den grusbelagte vejdæmning 10 m mod øst og 10 m mod vest målt fra nærmeste gelændersten.

1986 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 1972/86
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
NM 1972/86; HAM 1936; FFF F. 53-2266. Sb. 20.05.01-40. Fundanmeldelse samt kort med fundsted afsat, modtaget d. 30/12 1986 på N02. Bro af tilhuggede granitplanker. Sb. 20.05.01-40. Fundår: 1986. Besigtiget d. 13/10 1986 [d. 25/8 1986] af Niels Hørlück Jessen, Fredningsstyrelsen 5 kont. Christiansfeld Kommune; finder. jvf. kopi af Fredningstekst vedlagt, j.nr. F. 53-2266. [[mangler kopi af tinglysningsdokument er sendt til 2. afd.]] Vedlagt sagen: Kopi af tinglysningsdokument.

1986 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 1972/86
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
NM 1972/86; HAM 1936; FFF F. 53-2266. Sb. 20.05.01-40. Fundanmeldelse samt kort med fundsted afsat, modtaget d. 30/12 1986 på N02. Bro af tilhuggede granitplanker. Sb. 20.05.01-40. Fundår: 1986. Besigtiget d. 13/10 1986 [d. 25/8 1986] af Niels Hørlück Jessen, Fredningsstyrelsen 5 kont. Christiansfeld Kommune; finder. jvf. kopi af Fredningstekst vedlagt, j.nr. F. 53-2266. [[mangler kopi af tinglysningsdokument er sendt til 2. afd.]] Vedlagt sagen: Kopi af tinglysningsdokument.

1986 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 1936
Haderslev Museum

1986 Uspecificeret museal aktivitet
Journal nr.: 1936
Haderslev Museum

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland
Fortidsmindet blev fundet .

2012 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

Litteraturhenvisninger  (0)